Підсумковий тест з теми: "Робота, потужність струму. Струм у різних середовищах".

Додано: 8 червня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 83 рази
30 запитань
Запитання 1

Яким є внутрішній опір гальванічного елемента з ерс 8 В, якщо струм короткого замикання даного елемента становить 2А

варіанти відповідей

6 Ом

4 Ом

2 Ом

1 Ом

Запитання 2

Електродвигун підіймального крану працює від напруги 380 В і споживає силу струму 20 А. Який його ккд, якщо вантаж масою 1 т кран піднімає за 50 с на висоту 19 м?

Прискорення вільного падіння 10 м/с2

варіанти відповідей

65%

50%

60%

70%

Запитання 3

Спіраль електричної праски , потужністю 600 Вт, вкоротили на ¼ її довжини.

Якою при цьому стала потужність праски?

варіанти відповідей

320 Вт

470 Вт

600 Вт

800 Вт

Запитання 4


За графіком визначте який із провідників має найменший опір

варіанти відповідей

Опір провідників однаковий

Другий провідник

Третій провідник

Перший провідник

Запитання 5

Вольтметр і амперметр на ділянці електричного кола мають покази, указані на рисунку. Яке значення має опір ділянки колі?

варіанти відповідей

0,1 Ом

40 Ом

5 Ом

10 Ом

Запитання 6

Лампочка має потужність 60 Вт і працює за робочої напруги 120 В. Чому дорівнює струм, що проходить через лампочку?

варіанти відповідей

0,5 Ом

0,5 А

120 А

240 Ом

Запитання 7

Резистори в електричному колі мають опір R1 = 2 Ом и R2 = 4 Ом. Покази амперметра А2 =2 А. Знайдіть покази амперметра А1.

варіанти відповідей

8 А

4 А

6 А

10 А

Запитання 8

що є носіями струму у напівпровіднику

варіанти відповідей

електрони

іони

дірки

молекули

Запитання 9

з збільшенням температури опір металів

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 10

рідини, які проводять електричний струм називаються

варіанти відповідей

рідкі провідники

електроліти

розчини

не мають специфічної назви

Запитання 11

явище проходження струму через рідину називається

варіанти відповідей

розряд

заряд

електроліз

гальваностегія

Запитання 12

явище проходження струму через газ називається

варіанти відповідей

розряд

електроліз

p-n перехід

іскра

Запитання 13

прикладом якого розряду є іскра у свічці запалювання автомобіля?

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 14

електрозварювання це приклад практичного використання ... розряду

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 15

"Вогні святого Ельма" – це приклад ... розряду

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 16

виберіть приклади практичного використання проходження стуму у рідинах

варіанти відповідей

зарядка акумулятора

добування алюмінію

добування золота

вакуумне напилення поверхонь металом

гальванічне покриття поверхонь метолом

нагрів води в електрочайнику

Запитання 17

згідно з першим законом Фарадея для електролізу ...

варіанти відповідей

маса виділеної на електроді речовини обернено пропорційна силі струму, що протікає через електроліт

маса виділеної на електроді речовини прямо пропорційна силі струму, що протікає через електроліт

маса виділеної на електроді речовини не залежить від сили струму, що протікає через електроліт

маса виділеної на електроді речовини залежить від густини рідини

Запитання 18

Скільки часу тривав електроліз, якщо при силі струму 500 А на катоді виділилося 1,8 кг алюмінію? к = 0,09 мг/Кл.

варіанти відповідей

4⋅104 с

11,1 год

12 год

666 хв 40 с

Запитання 19

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? 

варіанти відповідей

Коронний        

Іскровий 

Тліючий 

Дуговий

Запитання 20

Про який вид самостійного газового розряду йдеться в описі: «Має вигляд яскравих зиґзаґоподібних смужок, що розгалужуються, триває всього кілька десятків мікросекунд і зазвичай супроводжується характерними звуковими ефектами». 

варіанти відповідей

Коронний       

Іскровий 

Тліючий 

Дуговий

Запитання 21

Під час електролізу сталеву деталь площею 800 см2 було вкрито шаром нікелю товщиною 27 мкм. За якої сили струму проходив процес, якщо електроліз тривав 4 години(густина нікелю - 8900 кг/м3, а електрохімічний еквівалент k=0,3*10-6кг/Кл)

варіанти відповідей

 4,45 А

 1,45 А

 8,45 А

 2,45 А

Запитання 22

Маса речовини, що виділяється на електроді в результаті електролізу...

варіанти відповідей

Прямо пропорційна силі струму і часу проходження струму через електроліт

Обернено пропорційна силі струму і часу проходження струму через електроліт

Прямо пропорційна величині перенесеного через електроліт заряду

Прямо пропорційна силі струму і напрузі в електроліті

Запитання 23

Закони електролізу відкрив

варіанти відповідей

Кулон

Ампер

Фарадей

Джоуль

Запитання 24

Електричний струм в електролітах являє собою направлений рух вільних...

варіанти відповідей

Електронів

Електронів і йонів

Йонів

Електронів та дірок

Запитання 25

Із збільшенням температури електролітів іх ....

варіанти відповідей

Провідність зменшується, а опір відповідно збільшується

Провідність збільшується, а опір відповідно зменшується

Провідність збільшується і опір також збільшується

Провідність зменшується і опір також зменшується

Запитання 26

Розщеплення речовини на йони в водному розчині, або в розплаві називають...

варіанти відповідей

Рекомбінацією

Дисоціацією

Поляризацією

Іонізацією

Запитання 27

Встановіть відповідність між процесом та його назвою:

1- очищення металів за допомогою електролізу;

2- отримання за допомогою електролізу точних рельєфних копій;

3- покриття виробу тонким шаром металу

варіанти відповідей

1-гальванопластика

2-гальваностегія

3-рафінування

1- рафінування

2-гальваностегія

3-гальванопластика

1-гальванопластик;

2-рафінування

3-гальваностегія

1-рафінування

2-гальванопластика;

3-гальваностегія

Запитання 28

Електрокамін споживає потужність 2200 Вт і працює за напруги 220 В. Його спіраль виготовлено з ніхромового дроту перерізом 1 мм2. Знайдіть довжину спіралі каміну. Питомий опір ніхрому 1,1 Ом⋅мм2

варіанти відповідей

2 м

5 м

10 м

20 м

Запитання 29

Протягом 20 хв електролізу водного розчину солі цинку на катоді електролізної ванни виділився метал масою 2 г. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл. Результат округліть до цілих

варіанти відповідей

4 А

5 А

3 А

29 А

Запитання 30

Під час сріблення прикраси на ній виділилося 336 мг срібла. Скільки часу тривав електроліз, якщо він проходив при силі струму 1 А? 

варіанти відповідей

5 хв

5 с

50 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест