Податки

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 77 разів
20 запитань
Запитання 1

Податки – це обов’язкові платежі:


варіанти відповідей

юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;


юридичних і фізичних осіб до бюджетів різних рівнів, для виконання державою її функцій

Запитання 2

До місцевих податків і зборів включають:


варіанти відповідей

податок з доходів фізичних осіб

єдиний податок

збір за місця для паркування транспортних засобів

Запитання 3

До функцій податку належать

варіанти відповідей

розподільча і контрольна

фіскальна і регулююча

емісійна і контрольна

Запитання 4

За побудовою процентні ставки можуть бути

варіанти відповідей

прямі та непрямі

тверді та проценті

всі відповіді вірні

Запитання 5

Суб’єктами податкових правовідносин є

варіанти відповідей

податкові служби

фізичні особи

юридичні особи

всі відповіді вірні

Запитання 6

До непрямих податків належать

варіанти відповідей

ПДВ, мито, Акцизний податок

єдиний податок, мито


екологічний податок, Акцизний податок

Запитання 7

Принцип податкового законодавства України – загальність оподаткування, є

варіанти відповідей

визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку

кожна особа зобов’язана сплачувати податки, встановлені Податковим кодексом України


установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податку

Запитання 8

Загальнодержавні податки і збори встановлюються

варіанти відповідей

Верховною Радою України

Кабінетом міністрів України

Президентом України

Міністром фінансів України

Запитання 9

Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом є

варіанти відповідей

суб’єктами податку

носіями податку

об’єктами податку

Запитання 10

Які види платежів належать до прямих податків

варіанти відповідей

акцизний збір, мито

податок на прибуток підприємств

ПДВ

Запитання 11

Як класифікують податки за формами оподаткування

варіанти відповідей

прямі та непрямі

загальнодержавні, місцеві

розкладні, окладні

Запитання 12

Що оподатковується

варіанти відповідей

суб’єкт податку

носій податку

об’єкт податку

Запитання 13

Цільовий та одноразовий характер мають

варіанти відповідей

збори

податки

штрафні санкції

Запитання 14

Непрямий податок, який є часткою новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів і сплачується споживачем до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів

варіанти відповідей

акциз

ПДВ

єдиний податок

Запитання 15

Суть фіскальної функції полягає в:

варіанти відповідей

у впливі податків на різні сторони діяльності їх платників

за допомогою податків формуються фінансові ресурси держави та забезпечуються об'єктивні умови для утворення матеріальної основи функціонування суспільства

контролі за рухом фінансових ресурсів, та проявляється в необхідності внесення змін у податкову систему і бюджетну політику

Запитання 16

Податки на доходи - це...

варіанти відповідей

стягуються з доходів фізичних та юридичних осіб. Безпосередніми об’єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток або валовий дохід підприємств

сплачуються не під час отримання доходів, а при їх використанні. Вони справляються у формі непрямих податків

встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна. На відміну від податків на споживання, які сплачуються тільки один раз — під час купівлі, податки на майно стягуються постійно, доки майно перебуває у власності

Запитання 17

Принцип податкового законодавства України – фіскальна достатність, є

варіанти відповідей

встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями

установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування

установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків

Запитання 18

До основних елементів податків належать

варіанти відповідей

платник податків

суб'єкт податків

об'єкт оподаткування

податковий період

джерело податку

Запитання 19

Пропорційні процентні стаки - це...

варіанти відповідей

такі ставки, розмір яких зростає в міру збільшення обсягів об’єкта оподаткування

єдині ставки, що не залежать від розміру об’єкта оподаткування

ставки на відміну від прогресивних зменшуються в міру зростання об’єкта оподаткування

Запитання 20

Податковий період

варіанти відповідей

встановлюється Податковим Кодексом України

Законом України Про Державний бюджет

встановлюється Конституцієїю України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест