29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння.

Тест складається із теоритичного матеріалу та практичного, на основі підручника В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгого, рівень стандарту.

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
7 запитань
Запитання 1

Сила F у механіці - це....

варіанти відповідей

скалярна фізична величина, що є мірою взаємодії тіл, у результаті якої тіло деформується.

рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискорення вільного падіння.

векторна фізична величина,що є мірою взаємодії тіл, у результаті якої тіло набуває прискорення або деформується.

векторна фізична величина, що дорівнює інтервалу часу.

Запитання 2

Явищем інерції називають ....

варіанти відповідей

Явище збереження тілом стану спокою або криволінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

Явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані.

Системою відліку, відносно якої спостерігається явище інерції.

властивістю тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час.

Запитання 3

Який закон Ньютона характеризує дана формула?

варіанти відповідей

Перший

Четвертий

Другий і третій

Другий

Третій

Запитання 4

Сила тяжіння - це ....

варіанти відповідей

сила, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї.

коли два тіла які притягаються одне до одного із силою, яка прямо пропорційна добутку мас цих тіл і обернене пропорційна квадрату відстані між ними.

сила, яка характеризує гравітаційну взаємодію тіл із Землею

Запитання 5

З яким прискоренням рухається вагонетка масою 500 кг. під дією сили 125 Н?

варіанти відповідей

10 м/с2

5 м/с2

25 см/с2

25 м/с2

Запитання 6

Автомобіль масою 4 т, рухаючись зі швидкістю 18 км/год, починає гальмувати і зупиняється, пройшовши 50 м. Визначте силу гальмування.

варіанти відповідей

0,5 кН

1 кН

2 кН

1,5 кН

Запитання 7

Кулька масою 250 г під дією постійної сили пройшла за перші 2 с руху 4 м. Визначте цю силу.

варіанти відповідей

1 Н

0,5 Н

2,5 Н

3 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест