Політичне і громадське життя в Надніпрянщині 1905-1907рр. Аграрна реформа П.Столипіна

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Головним провідником земельної реформи був голова Ради Міністрів:

варіанти відповідей

А) С. Щогольов;

Б) М.Бейліс;

В) П. Столипін;

Г) Д. Багговут.

Запитання 2

Земельна реформа була започаткована указом від:

варіанти відповідей

А) 14 червня 1910 р.;

Б) 9 листопада 1906 р.;

В) 29 травня 1911 р.;

Г) 20 січня 1910 р.

Запитання 3

Відокремлене сільське поселення із господарством та належною землею це:


варіанти відповідей

А) дача;

Б) ферма;

В) фільварок;

Г) хутір;

Запитання 4

Головним гальмом в розвитку сільського господарства Столипін вбачав у

варіанти відповідей

А) сільській общині;

Б) поміщицькому землеволодінні;

В) селянському малоземеллю;

Г) селянському безземеллю.

Запитання 5

Столипінський циркуляр про заборону реєструвати будь-які чужорідні товариства і видавництва був підписаний

варіанти відповідей

А) 9 листопада 1906 р.

Б) 20 січня 1910 р.

В) 14 червня 1910 р.

Г) 29 травня 1911 р.

Запитання 6

Хто в таємному листі царю з усією серйозністю стверджував, що "ніколи ніякого особливого українського народу не було" і що на посади вчителів, службовців, священників слід призначати тільки великоросів

варіанти відповідей

А) Щогольов;

Б) Багговут;

В) Столипін;

Г) Бейліс

Запитання 7

Обери портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті історичного джерела.

"... Він став ідеологом української національної думки в Харкові. Він був людиною енергійною, яскравих політичних поглядів, а українське питання ставив різко і ясно: "Україна для українців!" Це був один з перших самостійників, одвертий і безкомпромісовий... Людина значної ерудиції й гарячий патріот, він помагав у заснуванні РУП, а коли того вимагали обставини, став основоположником УНП"

варіанти відповідей
Запитання 8

Видавець єдиної щоденної україномовної громадсько-політичної газети в підросійській Україні (1906 - 1914 рр.):

варіанти відповідей

В.Винниченко;

Б. Грінченко;

С. Петлюра;

Є. Чикаленко.

Запитання 9

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. родини Симиренків, Терещенків, Харитоненків, Яхненків уславилися:

варіанти відповідей

революційною діяльністю;

меценатською діяльністю;

правозахисною діяльністю;

педагогічною діяльністю.

Запитання 10

Перша українськомовна газета в підросійській Україні, що видавалася у Лубнах на Полтавщині наприкінці 1905 р.:

варіанти відповідей

"Діло";

"Український вісник";

"Хлібороб";

"Громадська думка".

Запитання 11

Поява Зеленого Клину та Сірого Клину стала наслідком:

варіанти відповідей

активізації внутрішньої та міжнародної торгівлі;

підсилення національного тиску з боку російської влади;

збільшення кількості монополій;

міграції українських селян на схід Російської імперії.

Запитання 12

Першою політичною партією в Наддніпрянськый Україні, створеній у 1900 р.була:

варіанти відповідей

Революційна українська партія (РУП);

Русько-українська радикальна партія (РУРП);

Українська демократична партія (УДП);

Українська народна партія (УНП),

Запитання 13

У якому напрямку відбувалася міграція українського населення у зв'язку з проведенням Столипінської аграрної реформи?

варіанти відповідей

Італія, Греція, Іспанія;

Канада та Сполучені Штати Америки;

Бразилія, Аргентина, Уругвай;

Сибір і Далекий Схід.

Запитання 14

У 1908 р. за ініціативою УДРП у Києві виникла нелегальна громадсько-політична організація на зразок ЗУБО:

варіанти відповідей

Український соціал-демократичний союз - "спілка";

Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ);

Товариство українських поступовців (ТУП);

"Просвіта".

Запитання 15

Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала у:

варіанти відповідей

повернення селянам відрізків;

проведення переселенської політики;

конфіскації частини поміщицьких земель для роздачі селянам;

наданні селянам права на вихід з общини з наділом;

повернення селянам викупних платежів.

Запитання 16

Обери події, які відбулися в період революції 1905 - 1907 рр.:

варіанти відповідей

"Кривава неділя";

повстання матросів на панцернику "Потьомкін";

"новоерівська декларація";

маніфестація на Софійській площі у Києві;

повстання на крейсері "Очаків" у Севастополі;

оголошення Миколою ІІ "Маніфесту" 17 жовтня 1905 року;

масові демонстрації на Кремлівській площі.

Запитання 17

Петро Столипін, запроваджуючі аграрну реформу, намагався вирішити проблеми: (три правильні відповіді).

варіанти відповідей

підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва;

передати поміщицькі землі у власність селян;

пришвидшити збір із селян викупних платежів за наділені землі;

розв'язати проблему аграрного перенаселення;

зміцнити соціальну опору політичного режиму на селі;

надати селянам право особистої свободи, ліквідувати їхню залежність від поміщиків.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест