11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища

Додано: 6 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 170 разів
10 запитань
Запитання 1

Коефіцієнт поверхневого натягу залежить від...

варіанти відповідей

площі поверхні  

маси

 температури рідини 

 домішок

Запитання 2

Висота рідини у першому капілярі у 3 рази більша, ніж у другому. Порівняйте радіуси капілярів: 

варіанти відповідей

у першого капіляра радіус менший у 3 рази

  у першого капіляра радіус більший у 3 рази

 у першого капіляра радіус менший у 9 разів

 у першого капіляра радіус більший у √3 разів.

Запитання 3

Формула висоти підйому рідини в капілярах

варіанти відповідей

h=2σρgr

h=2σ/ρgr

h=2σ/ρr

h=2σρr

Запитання 4

Ртуть змочує сталь, але не змочує скло. Виберіть рисунок, що відповідає ситуації, коли в сталеву посудину зі ртуттю опустили скляну трубку.

варіанти відповідей
Запитання 5

Визначте поверхневу енергію сферичної краплі дощу радіусом r = 0,1 мм. Вважайте π = 3,14; поверхневий натяг води σ = 75 мН/м.

варіанти відповідей


2,36 нДж

 23,6 нДж

 9,42 нДж

 94,2 нДж

Запитання 6

Вкажіть сталу Больцмана:

варіанти відповідей

8,31⋅1023 Дж/(К⋅моль);

1,38⋅10-23 Дж/К;

1,38⋅1023 Дж/К;

1,38⋅10-23 Дж/(К⋅моль);

Запитання 7

Вкажіть напрям сил поверхневого натягу:

варіанти відповідей

перпендикулярно до поверхні рідини;

паралельно до поверхні рідини;

перпендикулярно до лінії, що обмежує поверхню рідини;

вздовж вільної поверхні рідини, перпендикулярно до лінії,що обмежує вільну поверхню рідини

Запитання 8

Вкажіть рівняння, яким описується стан водяної пари, що є у повітрі:

варіанти відповідей

рівняння Клапейрона;

рівняння Менделєєва-Клапейрона;

кінематичне рівняння руху матеріальної точки;

рівнянння другого закону Ньютона.

Запитання 9

Виберіть причину виникнення явищ змочування і незмочування:

варіанти відповідей

взаємодія молекул рідини між собою;

взаємодія молекул рідини з молекулами повітря над її поверхнею;

взаємодія молекул рідини з молекулами твердого тіла;

взаємодія молекул твердого тіла між собою.

Запитання 10

Вкажіть всі прилади, за допомогою яких можна виміряти відносну вологість повітря:

варіанти відповідей

психрометр

барометр

гігрометр

гігростат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест