28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Провідники і діелектрики в електричному полі

Додано: 6 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 149 разів
10 запитань
Запитання 1

Алюмінієву посудину, наповнену олією (ε = 2,5), розмістили в однорідному полі, напруженість якого Е0 = 50 кВ/м. Яка напруженість поля в олії? в алюмінієвих стінках?

варіанти відповідей

125 кВ/м, 0

25 кВ/м, 1 кВ/м

20 кВ/м, 1 кВ/м

20 кВ/м, 0

Запитання 2

Обчислити значення кожного з двох однакових зарядів q1 = q2 = q, якщо в олії (ε = 2,5) на відстані r = 3 см один від одного вони взаємодіть із силою F = 4,9 мН

варіанти відповідей

2,5⋅10-8 Кл

1,5⋅10-8 Кл

3,5⋅10-8 Кл

2⋅10-8 Кл

Запитання 3

На відстані r = 3 см від заряду q = 8 нКл, розташованого в рідкому діелектрику, напруженість поля Е = 40 кВ/м. Яка діелектрична проникність діелектрика ε?

варіанти відповідей

1,2

2

2,4

3,6

Запитання 4

За електричними властивостями речовини поділяють на:

варіанти відповідей

провідники, діелектрики, напівдіелектрики

 провідники, напівпровідники

діелектрики, напівпровідники

провідники, діелектрики, напівпровідники

Запитання 5

Речовини, здатні проводити електричний струм - це ...; до них відносяться ...

варіанти відповідей

провідники, метали

провідники, метали, електроліти і за деяких умов - гази

провідники, метали, електроліти

діелектрики, метали і за деяких умов - гази

Запитання 6

Речовини, які погано проводять електричний струм - це ...; у них практично ... зарядів, які можуть вільно пересуватися; існують ... види діелектриків

варіанти відповідей

діелектрики, багато, три

провідники, немає, два

діелектрики, немає, три

напівпровідники, немає, два

Запитання 7

Неполярні діелектрики - речовини, молекули яких неполярні; типовими прикладами таких речовин є:

варіанти відповідей

інертні гази

інертні гази, гази, що складаються із симетричних двоатомних молекул, деякі органічні рідини, пластмаси

інертні гази, гази, що складаються із симетричних двоатомних молекул

деякі органічні рідини, пластмаси

Запитання 8

Полярні діелектрики - речовини, молекули яких полярні (молекули утворюють електричні диполі); до таких речовин відносяться:

варіанти відповідей

гідроген

мідь

кухонна сіль

вода

Запитання 9

Якщо діелектрик внести в електростатичне поле, відбувається ... діелектрика

варіанти відповідей

іонізація

поляризація

намагнічування

 заряджання

Запитання 10

Фізична величина, яка характеризує зменшення модуля напруженості електростатичного поля в речовині Е порівняно з модулем напруженості електростатичного поля у вакуумі Е- це ..., яку можна визначити за формулою: ...

варіанти відповідей

діелектрична проникність речовини, ε = Е0

магнітна проникність речовини, ε = Е0

діелектрична проникність речовини, ε = Е0⋅Е

діелектрична проникність речовини, ε = Е022

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест