4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Додано: 25 травня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 379 разів
24 запитання
Запитання 1

Мистецький напрям кінця 19 - першої половини 20 ст., що об'єднує різні за ідейними шуканнями школи, нереаліс­тичні течії в мистецтві і літературі в один напрямок.


варіанти відповідей

бароко                  

класицизм

романтизм             

модернізм

Запитання 2

Заповніть пропуски.

Найвидатнішою пам'яткою національного стилю ук­раїнського модерну є Будинок__________ , зведений за проек­том Василя Кричевського в 1903-1908 рр.


варіанти відповідей

Галицького сейму

Полтавського земства

Львівської політехніки

Київського університету

Запитання 3

Завершіть речення.

Лідерами українського модернізму вважають пись­менників


варіанти відповідей

Бориса Грінченка та Івана Нечуя-Левицького

Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

Михайла Коцюбинського та Василя Стефаника

Івана Карпенка-Карого та Панаса Мирного

Запитання 4

На якій з фотографій зображено Соломію Крушельницьку?


варіанти відповідей
Запитання 5

У якому місті й коли Ілля Мечников та Микола Гамалія створили першу вітчизняну бактеріологічну станцію, що успішно застосовувала запобіжні вакцини й сироватки для лікування інфекційних хвороб?


варіанти відповідей

Одесі, 1886 р.

Львові, 1898 р.

Єлисаветграді, 1882 р.

Запитання 6

Доповніть твердження.

Марко Кропивницький


варіанти відповідей

написав перший драматичний твір в українській літе­ратурі

поставив першу оперу «Запорожець за Дунаєм»

створив першу професійну театральну трупу

видав першу збірку українських народних пісень

Запитання 7

Який митець є автором зображеної картини?

варіанти відповідей

Іван Труш

Ілля Рєпін

Сергій Васильківський

Олександр Мурашко

Запитання 8

Яка із споруд є хрестоматійним зразком архітектурного модерну в Україні?

варіанти відповідей
Запитання 9

Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва?

варіанти відповідей

Д. Багалій

М. Грушевський

Д. Яворницький

А. Кримський

Запитання 10

Укажіть назву пам'ятки архітектури України, зображеної на ілюстрації

варіанти відповідей

Покровський собор у Харкові

Троїцька соборна церква у Новомосковську

Володимирський собор у Києві

Успенська соборна церква Почаївської лаври

Запитання 11

З іменем якого архітектора пов'язано спорудження пам'ятника мистецтва, зображеної на фото

варіанти відповідей

О. Беретті

М. Мікешина

В. Городецького

О. Бекетова

Запитання 12

Про кого йдеться в тексті?

Художник, член товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

варіанти відповідей

М. Лисенко

М. Пимоненко

І. Рєпін

С. Васильківський

Запитання 13

Про кого йдеться в тексті?

Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок

українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

варіанти відповідей

С. Гулак-Артемовський

М. Лисенко

М. Леонтович

М. Вербицький

Запитання 14

Про кого йдеться в тексті?

Композитор, співак, драматург, соліст опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»

варіанти відповідей

С. Гулак-Артемовський

М. Леонтович

М. Лисенко

М. Вербицький

Запитання 15

Про кого йдеться в тексті?

Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч». «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

варіанти відповідей

С. Гулак-Артемовський

М. Лисенко

М. Леонтович

М. Вербицький

Запитання 16

Автором даної картини є

варіанти відповідей

В. Тропінін

Т. Шевченко

М. Пимоненко

І. Рєпін

Запитання 17

У яких українських містах у складі Російської імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. діяли університети?

варіанти відповідей

Харків

Київ

Львів

Одеса

Чернівці

Полтава

Запитання 18

Шо з переліченого стосується основоположником української класичної музики Миколи Лисенка?

варіанти відповідей

перші дитячі опери "Коза-Дереза", "Пан Коцький"

перша в Україні Музично-драматична школа

перша опера "Запорожець за Дунаєм"

перший український мистецтвознавчий журнал "Артистичний вісник"

опери "Наталка-Полтавка", "Тарас Бульба"

перший український професійний театр "Руська бесіда"

Запитання 19

Укажіть основні риси української культури другої половини XIX ст.

варіанти відповідей

домінування реалізму в образотворчому мистецтві та літературі

стрімкий розвиток українського театрального мистецтва

негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на функціонування української мови

початок національного відродження на Слобожанщині

домінування романтизму в музичному мистецтві

поява вищих навчальних закладів у Харкові та Києві

створення Української художньої академії в Києві

Запитання 20

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини XIX ст. виберіть представників музичного мистецтва.


варіанти відповідей

С. Васильківський

А. Кримський

М. Лисенко

М. Леонтович

М. Пимоненко

С. Крушельницька

 І. Мечников

Запитання 21

Хто є автором даної картини?

варіанти відповідей

В. Тропінін

М. Пимоненко

С. Васильківсткий

О. Мурашко

Запитання 22

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Коли й залишилися хвилини для відпочинку, то треба було їх віддати якій-

небудь громадській справі... Треба дивуватися, звідки .він відривав

якісь миті для творчості. А вона не припинялась. За цей час... за ;

кінчив “Тараса Бульбу” і майже зовсім оркестрував його, написав

для дітей три опери»!


варіанти відповідей
Запитання 23

Про кого йдеться в тексті:

... удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп, що дало змогу створити лампу, яка за технічними характеристиками перевершувала лампу Едісона. За його активною участю було запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а у Празі — першу в Європі на змінному струмі. Він сконструював трубку для виявлення Х-променів, чим згодом скористався німецький вчений В. Рентген.

варіанти відповідей

Д. Заболотний

М. Аркас

І. Полюй

І. Сікорський

Запитання 24

Про кого йдеться в тексті:

Працював лікарем на бактеріологічній станції в Одесі. Зокрема, він перевірив на собі відкритий ним препарат проти холери. Вчений брав участь та очолював експедиції для боротьби із чумою, холерою та іншими епідемічними захворюваннями до Індії, Аравії, Ірану, Китаю й Месопотамії. Є автором понад 100 наукових праць. Він першим у світі виявив роль польових гризунів у поширенні чуми.

варіанти відповідей

М. Ланге

М. Стражеско

В. Данилевський

Д. Заболотний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест