Західноукраїнські землі у складі Австро - Угорщини на початку ХХ ст.

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 73 рази
12 запитань
Запитання 1

Основними галузями промисловості Галичини залишилися на початку ХХ століття:

варіанти відповідей

Нафтова, соляна, лісорубна

Вугільна, металургійна, соляна


Нафтова, металургійна, лісорубна

 Нафтова, вугільна, лісорубна

Запитання 2

На західноукраїнських землях 80-90% населення працювало:

варіанти відповідей

Нафтова промисловість

 Лісорубна промисловость

Сільське господарство

 Вугільна промисловість

Запитання 3

Головним організаційним і координуючим центром українських кооперативів у Галичині був .........., заснований у 1904 році.

варіанти відповідей

 "Крайовий союз ревізійний"

Центральна асоціація українських кооперативів

 "Селянська каса"


"Руський ревізійний союз"

Запитання 4

"Українським П'ємонтом" тогочасні українські діячі вважали?

варіанти відповідей


Закарпаття


Наддніпрянщина

 Північна Буковина

 Галичина

Запитання 5

У 1900 році громадські діячі провели в Галичині й Буковині народні віча під гаслами поділу Галичини на польську та українську частини і приєднання до останньої земель Буковини. Відзначився громадський діяч, який виголосив програмову заяву про "створення власної незалежної самостійної національної держави в етнографічних границях по всій території, заселеній українським народом"

варіанти відповідей


Цегельський

Шептицький

Коцко

Донцов

Запитання 6

У якому році австрійська влада здійснила реформу системи виборів до парламенту держави, згідно з якою вперше запроваджувалося загальне й рівне виборче право?

варіанти відповідей

1900 р.

1907 р.

1902 р.

1910 р.

Запитання 7

У 1900 році в селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував першу українську фізкультурно-спортивну організацію-це

варіанти відповідей

Січ


Пласт

 Сокіл

Просвіта

Запитання 8

У 1894 році на загальних зборах у Львові було створено перше українське фізкультурно-спортивне та протипожежне товариство-це

варіанти відповідей

Сокіл

 Пласт

Січ

Просвіта

Запитання 9

Просвітитель, громадсько-політичний діяч, архієпископ, митрополит греко-католицької церкви (1900-1944).

варіанти відповідей

Д. Донцов

А. Шептицький

А. Волошин

М. Василько

Запитання 10

Хто керував культурно-освітньою організацією ''Сокіл''?

варіанти відповідей

 К.Трильовський

 І.Боберський

Д.Донцов

К.Левицький

Запитання 11

Парламентська реформа забезпечила українцям представництво у парламенті.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 12

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення

варіанти відповідей

репатріація

 депортація

еміграція

 евакуація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест