12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Повторення курсу хіміі 7 клас

Додано: 29 серпня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Позначте суміш ,що трапляється в природі:


варіанти відповідей

свічка

природний газ

залізо

цукровий сироп

Запитання 2

Чи є правильними твердження про чисті речовини і суміші?

1. Річкова вода є сумішшю

2. Повітря є чистою речовиною

варіанти відповідей

правильне тільки 1

правильне тільки 2

правильні обидва

обидва неправильні

Запитання 3

Чи є правильними твердження про способи розділення сумішей:

1. Мідні ошуркі із суміші можна виділити магнітом

2. Очистити воду від нафти можна фільтруванням

варіанти відповідей

правильне тільки 1

правильне тільки 2

правильні обидва

обидва неправильні

Запитання 4

Виберіть правильні твердження щодо запису 2SO3

варіанти відповідей

2 молекули SO3

у 2 молекулах сульфур(VI) оксиду SO3 міститься 5 атомів Оксигену

молекула SO3 складається з 1 атому Сульфуру та 3 атомів Оксигену

цифра 2 називається коефіцієнтом

Запитання 5

Виберіть правильні твердження щодо складу складних речовин

варіанти відповідей

масова частка Сульфуру в алюміній сульфіді Al2S3 дорівнює 64%

алюміній сульфід Al2S3 складається з металічного та неметалічного елементів

масова частка Сульфуру в натрій тіосульфаті Na2S2O3 менша 30%

до складу натрій сульфіту Na2SO3 входять тільки неметалічні елементи

Запитання 6

Виберіть правильні твердження щодо масових часток елементів

варіанти відповідей

масова частка Карбону в етані С2Н6 менша за масову частку Карбону в метані СН4

масова частка Карбону в етані С2Н6 дорівнює 0,4

масова частка Силіцію в силані SiH4 та масова частка Нітрогену в гідразині N2H4 однакові

масова частка Силіцію в силані SiH4 більша 0,8

Запитання 7

як розділити суміш води і кухонної солі

варіанти відповідей

випарюванням

відстоюванням

фільтруванням

дією магніту

Запитання 8

виберіть правильні твердження щодо вуглекислого газу СО2

варіанти відповідей

молекула вуглекислого газу складається з 3 атомів

вуглекислий газ виділяється тваринами під час дихання

вуглекислий газ поглинається рослинами під час фотосинтезу

вуглекислий газ підтримує дихання і горіння

Запитання 9

виберіть правильні твердження щодо сульфатної кислоти Н2SO4

варіанти відповідей

запис 4Н2SO4 вказує на те, що є 4 молекули сульфатної кислоти

відносна молекулярна маса сульфатної кислоти Н2SO4 дорівнює 86

в одній молекулі сульфатної кислоти Н2SO4 міститься 1 атом Сульфуру

запис 5Н2SO4 вказує на те, що є 5 атомів сульфатної кислоти

Запитання 10

Формула речовини ХО2.Відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 44. Виберіть правильні твердення

варіанти відповідей

речовина ХО2 необхідна для дихання людини

речовина ХО2 виділяється рослинами під час фотосинтезу

проста речовина, утворена елементом Х, використовується у виробництві олівців

елемент Х входить до складу горючих корисних копалин

Запитання 11

Відносна молекулярна маса Fe3O4 дорівнює:

варіанти відповідей

А 232

Б 160

В 112

Г 132

Запитання 12

Закінчить рівняння реакціі і вкажить суму коєфіціентів:Al + O2→ .Вкажить тип реакціі

варіанти відповідей

4,розкладу

6, обміну

9, сполучення

7,заміщення

Запитання 13

Закінчить рівняння реакціі і вкажить суму коефіцієнтів: C6H6 +O2→

варіанти відповідей

17

35

19

36

Запитання 14

До 750 г розчину з масовою часткою 25% долили 250 г води.Знайдіть масову частку солі у розчині після розбавлення.(розв`язок надислати вчителю)

варіанти відповідей

15,6%

11,68%

19%

18,5%

Запитання 15

Сухі гриби містять 12% води .а свіжі −90%.Скількі отримають сухих грибів із 22 кг свіжих грибів( розв`язок надислати вчителю)

варіанти відповідей

5,25 кг

4,84 кг

3,48 кг

5,83 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест