25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Повторення. Прямі та площини в просторі

Додано: 12 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
8 запитань
Запитання 1

Скільки різних площин можна провести через довільні три точки?

варіанти відповідей

Одну

Данних недостатньо

Жодної

Безліч

Запитання 2

Дві прямі в просторі не мають спільних точок. Яке взаємне розташування цих прямих?

варіанти відповідей

Паралельні

Визначити неможливо

Перетинаються

Мимобіжні

Запитання 3

Чи можна при паралельному проектуванні трикутника отримати ... ?

варіанти відповідей

Трикутник

Відрізок

Трапецію

Паралелограм

Запитання 4

Чи можна при паралельному проектуванні паралелограма отримати ...?

варіанти відповідей

Ромб

Трапецію

Чотирикутник з кутами 100, 1000, 1700, 800

Квадрат

Запитання 5

Дано площину β і точку А. Скільки існує прямих, які проходять через точку А і не перетинають площину β?

варіанти відповідей

Жодної

Одна

Безліч

Одна або безліч

Жодної або безліч

Запитання 6

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти кут між BD і B1C.

варіанти відповідей

450

600

300

900

Запитання 7

Правильний трикутник КМР перегнули по медіані МТ так, що (МКТ)⊥(МРТ), а КТ = 8√2. Знайти довжину сторони трикутника КМР.

варіанти відповідей

Визначити неможливо

16

8

16√2

Запитання 8

З деякої точки простору до площини α проведенодві однакові похилі , градусна міра кута між якими дорівнює 900. Градусна міра кута між проекціями дорівнює 1200. Знайдіть кут нахилу похилих до площини α.

варіанти відповідей

arccos√⅓

300

arccos√⅔

600

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест