Повторення. Відстані і кути у просторі

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
7 запитань
Запитання 1

Точка А віддалена від площини α на 8 см. Із цієї точки до площини α проведено похилу АВ завдовжки 10 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.

варіанти відповідей

5 см

6 см

8 см

10 см

Запитання 2

На рис. 2 зображено куб АВСDA1B1C1D1 з ребром а. Знайдіть відстань між прямими DC і АА1.

варіанти відповідей

а

а/2

а√2

а√2/2

Запитання 3

Пряма МВ перпендикулярна до площини квадрата АВСD, зображеного на рис. 3. Назвіть кут між прямою МD і площиною квадрата

варіанти відповідей

∠МDA

∠МBD

∠МDB

∠МDC

Запитання 4

Із точки D до площини α проведено похилу DM, яка утворює з площиною α кут 300. Знайдіть відстань від точки D до площини α, якщо проекція похилої DM на цю площину дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

12√3 см

6 см

4√3 см

24 см

Запитання 5

Пряма DА перпендикулярна до площини рівнобедреного трикутника АВС з основою ВС, зображеного на рис. 4, точка М - середина сторони ВС. Укажіть кут між площинами АВС і DВС.

варіанти відповідей

∠DВA

∠DМA

∠DСA

∠DAМ

Запитання 6

На рисунку 5 зображено куб АВСDA1B1C1D1. Встановіть відповідність між прямими і кутом між ними:

1) АВ1 і СD1 А) 600

2) АВ1 і СB1 Б) 900

3) АВ1 і СB В) 00

4) АВ1 і С1D Г) 1800

варіанти відповідей

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г

1) Б; 2) А; 3) Б; 4) В

1) Г; 2) В; 3) А; 4) Г

1) В; 2) Б; 3) А; 4) А

Запитання 7

Точка М рівновіддалена від сторін квадрата АВСD і розташована на відстані 2√3 см від його площини. Знайдіть відстань від точки М до сторін квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 4 см.

варіанти відповідей

2 см

4 см

5 см

6 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест