Паралельні прямі та площини у просторі

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 84 рази
12 запитань
Запитання 1

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?

варіанти відповідей

ВС

C1D

 BD

 CB1

Запитання 2

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Яка з вказаних площин паралельна площині BDA1 ?

варіанти відповідей

В1D1А;   

АСВ1;    

А1С1D1;    

В1D1С . 

Запитання 3

2. Скільки існує прямих, що проходять через вершину А куба АВСДА1В1С1Д1 і паралельні грані ВСС1В1?

варіанти відповідей

одна

дві

безліч

три

Запитання 4

5. Через кінець А відрізка АВ проведено площину. Через кінець В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину в точках В1 і С1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо ВВ1=6см, АС:СС1=2:3.

варіанти відповідей

5см

4см

2см

1,5см

Запитання 5

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними.

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 6

Пряма і площина паралельні, якщо ця пряма …

варіанти відповідей

. Паралельна деякій прямій, що лежить у цій площині
Паралельна кожній прямій, що лежить у цій площині


Перетинає дану площину


Перпендикулярна до деякої прямої, що лежить у цій площині

Запитання 7

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. Площини

АВD і BCD перетинаються

по прямій …

варіанти відповідей

АВ

DC

ВD

DA

Запитання 8

Сторони кута О перетинають паралельні площини α і β у точках А, В, С і D, ВD=4 см, ОD=8 см, СD=5 см. Знайдіть АВ.

варіанти відповідей

2 см

2,5 см

3 см

4 см

Запитання 9

Скільки площин можна провести через точки K, L i M, якщо KL=1 см, LM=22 мм, KM=3,2 см/?

варіанти відповідей

Жодної

Одну

Дві

Безліч

Запитання 10

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через задану точку?


варіанти відповідей

одну

безліч

жодну

жодну або безліч

немає правильної відповіді

Запитання 11

Дві прямі називаються мимобіжними,якщо

варіанти відповідей

мають одну спільну точку

перетинаються під кутом дев'яносто градусів

не перетинаються, але належать одній площині

не перетинаються і не лежать в одній площині

Запитання 12

 Якщо дві суміжні сторони паралелограма паралельні площині α, то площина паралелограма і площина α …

варіанти відповідей

Паралельні 

Перетинаються

Мимобіжні 

Паралельні чи перетинаються 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест