Контрольна робота "Координати і вектори"

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 28 разів
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть довжину вектора ВС, якщо В(5;-1;-5) і С(7;0;-3).

варіанти відповідей

9

4

3

6

Запитання 2

Знайдіть скалярний добуток векторів а(-3;-1;2) і с(1;-2;-3).

варіанти відповідей

-5

6

-7

-1

Запитання 3

Задано вектори а(4;-6;-10) і в(2;0;-4). Знайдіть координати вектора 0,5в - 2,5а.

варіанти відповідей

(2;-15;-23)

(2;-15;-27)

(0;15;23)

(0;15;-27)

Запитання 4

Знайдіть координати вектора АВ, якщо А(5,-3;7), В(-2;7;4).

варіанти відповідей

(-3;10;3)

 (7;-10;3)

(-7;10;-3)

(3;4;-3)

Запитання 5

Знайдіть кут між векторами  ̅с(-10;1;4) і  ̅а(-8;−7;11).

варіанти відповідей

90°

 120°

 30°

45°

Запитання 6

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей


-4

4

 -3

Запитання 7

Модуль вектора а(-1;3; -√z) дорівнює 4. Знайти z .

варіанти відповідей

-6

 6

 5

 -5

Запитання 8

Знайдіть координати середини відрізка, якщо його кінцями є точки А(-2;-6;-8) і В(0;2;4).

варіанти відповідей

(-1;4;2)

(-1;-2;-2)

(-2;-4;-4)

 (2;2;-2)

Запитання 9

Знайдіть скалярний добуток a̅⋅ b̅, якщо ∣a̅∣ = 9, ∣b̅∣ =8 , а ∠(a̅ ;) = 120°.

варіанти відповідей

72

 36

 36√3

 -36

Запитання 10

Дано три точки: А(5;2;0), В(−3;1;4) і С(0;3;−1). Знайдіть точку D, якщо відомо : А̅В + С̅D =0̅.

варіанти відповідей

D(8;5;-5)

D(−8;3;-1)

 D(0;3;-1)

D(-2;-8;3)

Запитання 11

Обчислити косинус кута А трикутника АВС з вершинами

А(0; 1; -1), В(1; -1; 2), С(3; 1; 0). Розв"язок завдання скинути в класрум.

варіанти відповідей

 6√140/10

1/2

3√35/35

 6/140

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест