Правильні многокутники.Коло. Круг

Додано: 8 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 52 рази
20 запитань
Запитання 1

Відмітьте формулу для обчислення площі круга.

варіанти відповідей

 S= πD2

S = πR2

S = 2πR

S= 2πD

Запитання 2

Знайти міру внутрішнього кута правильного вісімнадцятикутника.

варіанти відповідей

18

172

160

144

Запитання 3

Знайдіть площу сектора круга радіуса 6 см з центральним кутом 60°.

варіанти відповідей

6π см2

36π см2

9π см2

3π см2

Запитання 4

Укажіть градусну міру центрального кута правильного п`ятнадцятикутника

варіанти відповідей

360

450

1200

240

Запитання 5

Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

2,25π см

4,5 см

10π см

5π см

Запитання 6

Відмітьте правильні варіанти формул для обчислення довжини кола

варіанти відповідей

 C = πR

 C = 2R

C= 2π

 C= 2πD

С = 2πR


Запитання 7

Хвилинна стрілка годинника має довжину 2 см. Дугу якої довжини описує хвилинна стрілка за 15 хв?

варіанти відповідей

π см

 2π см

2 см

4 см

Запитання 8

Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 18π см.

варіанти відповідей

9 см

 18 см

36π см

 9π см

Запитання 9

Геометричну фігуру, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають...

варіанти відповідей

Колом

Кругом

Трикутником

Прямокутником

Запитання 10

Многокутник називають правильним, якщо в нього ...

варіанти відповідей

всі кути рівні

всі сторони рівні

всі кути і сторони рівні

всі кути прямі

Запитання 11

Знайти кількість сторін правильного многокутника, якщо його внутришній кут дорівнює 150 º.

варіанти відповідей

8 сторін

10 сторін

12 сторін

15 сторін

Запитання 12

За якою формулою можна знайти суму кутів правильного многокутника?

варіанти відповідей

3600/n

1800(n -1)

1800(n-2)

1800(n-2)/n

Запитання 13

Знайти суму кутів правильного 6-кутника:

варіанти відповідей

3600⁰

360⁰

720⁰

540⁰

Запитання 14

Площу сектора круга (за наданим малюнком)

можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей

Sсектора = Sсегмента + Sтрикутника

Sсектора = Sтрикутника+ Sсегмента

Sсектора = Sсегмента − Sтрикутника

Sсектора = Sтрикутника − Sсегмента

Запитання 15

Як називається кут, під яким з центра многокутника видно сторону?

варіанти відповідей

Внутрішній кут

Вписаний кут

Центральний кут

Відповідний кут

Запитання 16

Вкажіть на якому малюнку зображено коло описане навколо многокутника.

варіанти відповідей
Запитання 17

Многокутник називають описаним навколо кола, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

всі вершини лежать на колі

Запитання 18

Многокутник називають вписаним у коло, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

 всі його вершини лежать на колі

Запитання 19

На якому з малюнків зображено сегмент?


Площа круга та його частин. Тест 17 (Геометрія 9 клас)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 20

На якому з малюнків зображено сектор?

Площа круга та його частин. Тест 17 (Геометрія 9 клас)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест