Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Самостійна робота. Прикметник. Орфоепія. ІІ варіант

Додано: 6 серпня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

Виберіть лише відносні прикметники.

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

пустельний

яблучний

міський

сестрин

червоний

Запитання 2

Виберіть словосполучення, у яких прикметники можна вжити в паралельній формі. Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

у добрій землі

у глиняному горщику

на синьому небі

у синовому характері

у вільній державі

Запитання 3

Виберіть правильно утворені ступені порівняння.

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

найдовший

гарніший

поганіший

цікавіший

прекрасніший

Запитання 4

Виберіть правильно утворені ступені порівняння.

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

самий гарний

самий цікавий

найдорожчий

найменший

зрозуміліший

Запитання 5

Неправильно утворений ступінь порівняння — це

варіанти відповідей

стилістична помилка

синтаксична помилка

орфографічна помилка

морфологічна помилка

Запитання 6

На третій склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

каталог

завдання

феномен

камбала

Запитання 7

Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

баталь..он, сер..озний, с..омга

фе..єрверк, бо..овий, буль..он

кур..озний, гост..овий, лось..он

шампінь..он, фе..єрія, сень..ор

зна..омство, кань..он, кра..овий

Запитання 8

Виділені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

Жук, ваЖко, подруЖці

поШана, молиШся, наШ

вираЗ, Зять, Записник

Хоробрий, кіГті, поріГ

Сім, невіСтці, веСнянка

Запитання 9

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

центнер

селянин

перепис

листопад

Запитання 10

Виділені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

віТер, гіганТський, Твоя

Шістсот, дивуєШся, Шанець

воКзал, Кава, руКотворний

у книЖці, Жіноцтво, обереЖно

Тітонька, Тьохкає, Тямущий

Запитання 11

Виділені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

доріЖка, миєШся, Широкий

шісТсот, Тбілісі, меТелиця

Свято, оСінній, проСьба

ВелиКдень, аяКже, Ґрунт

буДинок, бДжола, Дніпро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест