Прикметник ( завдання ЗНО)

Додано: 1 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 375 разів
24 запитання
Запитання 1

Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника

варіанти відповідей

А плащ

Б читач

В ситець

Г насіння

Запитання 2

Граматичну помилку допущено в рядку


варіанти відповідей

А яскравіші декорації

Б краща інсценізація

В найвиразніший монолог

Г якнайкраща постановка

Д щонайсучасне трактування

Запитання 3

Чергування приголосних НЕ відбуватиметься в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса -ськ- від слова


варіанти відповідей

А викладач

Б козак

В товариш

Г депутат

Запитання 4

Правильно узгоджено прикметник з іменником


варіанти відповідей

А далека путь

Б десяткова дріб

В наукова ступінь

Г нестерпна біль

Д хронічна нежить

Запитання 5

Лексично неправильне словосполучення утворить іменник легіон із прикметником


варіанти відповідей

А іноземний

Б почесний

В військовий

Г промисловий

Д жіночий

Запитання 6

Усі слова написано правильно в рядку


варіанти відповідей

А викладацький, молотьба, вохкість

Б карпатський, дорожчати, робітництво

В криворізький, об’їжджати, французський

Г інтелігентський, сонячний, надхнення

Д тюркський, свідотство, соняшник

Запитання 7

Лексично неправильне словосполучення утворить слово «навичка» з прикметником


варіанти відповідей

А рухова

Б шкідлива

В практична

Г граматична

Д життєва

Запитання 8

Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка


варіанти відповідей

А кругленький, смачний, щирий

Б красивий, яскравий, лисий

В широкий, гнідий, бадьорий

Г скромний, малий, солодкий

Д здоровенний, вигідний, злий

Запитання 9

Прикметник яскраво-ядучими написано через дефіс, оскільки


варіанти відповідей

А це поєднання синонімічних слів

Б друга його частина є прикладкою

В він означає відтінок кольору

Г він утворений від складного іменника

Запитання 10

Неправильно утворено слово


варіанти відповідей

А мебельний

Б харчовий

В роздрібний

Г критичний

Д терміновий

Запитання 11

Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку


варіанти відповідей

А коротший, щонайкращий

Б ближчий, більш гарячіший

В добріший, найменш удалий

Г цікавіший, якнайдорожчий

Д вужчий, найменш потрібний

Запитання 12

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному — взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова — це не/наче душа, яка ходить навшпиньках.


Завдання: іменник виділено в словосполученні з тексту


варіанти відповідей

А починається з колискової

Б звучання почутої мелодії

В для маленької дитини

Г ходить навшпиньках

Запитання 13

Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова


варіанти відповідей

А край

Б груша

В кущ

Г кварц

Д вечір

Запитання 14

Граматичну помилку допущено в рядку


варіанти відповідей

А найвірогідніше тлумачення

Б найбільш вищий пагорб

В менш доцільний спосіб

Г щонайвигідніші умови

Д якнайкращий підручник

Запитання 15

(1) Стояла тиха травнева ніч у буянні зела й кипінні садів. (2) Шаленіли в лузі солов’ї, кумкали жаби, кричали горлиці. (3) І носила в ту не/ймовірну весняну молоду ніч із срібної криниці срібним цеберцем срібну воду зозуля і (…) її по землі. (4) Вилила добрий ківш і на Андрія. (5) Від/того прокинувся, та побрів під розчахнуту липу. (6) На душі було срібно й високо. (7) Дослухався тихої й радісної музики небес, удивлявся в ту не/звідану глибінь. (8) Від/нині знав, що там живе вічна й свята таїна.


Синонімом до слова «добрий» у четвертому реченні є


варіанти відповідей

А повний

Б хороший

В милий

Г смачний

Запитання 16

Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова


варіанти відповідей

А дорога

Б торік

В зовні

Г учора

Д тривога

Запитання 17

Прочитайте уривок.

Сонце мало(1)помалу хилилося до заходу. Воно поволі червонило край(2)небо й робило його ясно(3)червоним. Ген(4)ген до обрію насторожено шумів неозорий ліс, оточений біляво(5)сивою мрякою.


Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ


варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

Запитання 18

 Через дефіс треба писати кожне слово рядкаваріанти відповідей

 А  сумно/нахилений, ячмінно/житній, іскристо/сріблястий, одно/разовий

Б  лілейно/білий, здивовано/розгублений, яро/червоний, коралово/бурштиновий

В  послідовно/миролюбивий, абсолютно/сухий, соковито/зелений, світло/волосий

Г  похмуро/сивий, золотисто/рожевий, ніжно/мерехтливий, різно/кольоровий

Д  химерно/прозорий, густо/зелений, історично/зумовлений, зелено/листий

Запитання 19

Разом треба писати кожне слово рядкаваріанти відповідей

А електро/силовий, тепло/обмінний, народно/господарський, воле/любний

Б картопле/саджальний, чорно/земний, народно/поетичний, аграрно/сировинний

В лісо/степовий, загально/освітній,первісно/общинний, державно/монополістичний

Г м’ясо/заготівельний, легко/атлетичний, право/бережний, електро/обчислювальний

Д само/хідний, мовно/стильовий, східно/слов’янський, культурно/технічний


Запитання 20

Визначити відносний прикметник, утворений із порушенням правописних норм

варіанти відповідей

А криворіжський

Б празький

В ткацький

Г гаазький

Д помилок немає

Запитання 21

Позначити прикметник, утворений із порушенням правописних норм

варіанти відповідей

А заліський

Б казахський

В дилетантський

Г меккський

Д помилок немає

Запитання 22

У якій парі (якщо така є) порушено граматичні норми при творенні присвійних прикметників?

варіанти відповідей

А небожин, Іванків

Б доччина, столярова

В Софійкина, дідова

Г сващин, Валин

Д усі правильно

Запитання 23

Яке словосполучення не належить до того ж розряду за значенням, що й інші?

варіанти відповідей

А солом'яна стріха

Б дубова тирса

В скляний посуд

Г дерев'яна ложка

Д скляні очі

Запитання 24

У якій парі неправильно утворені відмінкові форми прикметників (якщо така є)?

варіанти відповідей

А прийдешнього свята

Б природним станом

В зворотний напрямок

Г майбутнім поколінням

Д помилок немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест