Принцип Лє Шательє

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 28 разів
9 запитань
Запитання 1

При зменшенні загального тиску рівновага зміститься в сторону утворення продуктів реакції у реакції:

варіанти відповідей

Н2(г) + I2(г) ⇄ 2НI(г)

C2H6(г) ⇄ C2H4(г) + H2(г)

FeS(тв) ⇄ Fe(тв) + S(тв)

2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г)

Запитання 2

Хімічна рівновага в системіС4H10(г) ⇄ С4H6(г) + 2H2(г) − Qзміститься в сторону вхідних речовин:

варіанти відповідей

при використанні каталізатора


при зниженні тиску

при охолодженні системи

при додаванні бутану

Запитання 3

Рівновага в реакціїСаСO3(тв) = СаО(тв) + СO2(г) — Qзміститься в сторону утворення продуктів реакції при:

варіанти відповідей

збільшенні загального тиску 

нагріванні

додаванні вуглекислого газу

подрібненні карбонату кальцію

Запитання 4

Рівновага в реакціїС2Н4(г) + Н2O(г) = С2Н5ОН(г) + Qзміститься в сторону продукту реакції при:

варіанти відповідей

збільшенні загального тиску

нагріванні

додаванні етанолу

додаванні каталізатора

Запитання 5

Чи вірні наступні твердження про зміщення хімічної рівноваги в системіO2(г) + 2CO(г) ⇄ 2CO2 (г) + Q

А. При зменшенні температури хімічна рівновага в даній системі зміститься в сторону утворення продуктів реакції;

Б. При зменшенні концентрації чадного газу рівновага системи зміститься в сторону утворення продуктів реакції.

варіанти відповідей

вірне лише А 

вірне лише Б

вірні обидва варіанти відповідей

немає вірних тверджень

Запитання 6

При збільшенні тиску збільшується вихід продуктів реакції у системі:

варіанти відповідей

СН4(г) + Н2O(г) ⇄ СO(г) + ЗН2(г)

С(тв) + 2Н2(г) ⇄ СН4(г)

С(тв) + Н2O(г) ⇄ СO(г) + Н2(г)

С(тв) + СO2(г) ⇄ 2СO(г)

Запитання 7

Для зміщення хімічної рівноваги в системі

Н2(г) + Br2(г) ⇄ 2HBr(г) + Q

в сторону утворення продукту реакції необхідно:

варіанти відповідей


збільшити температуру

додати бром

зменшити тиск


ввести каталізатор

Запитання 8

У системі2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г) ∆Н < 0зміщення хімічної рівноваги вправо відбудеться при:збільшенні концентрації сульфур (VІ) оксиду 

варіанти відповідей

збільшенні концентрації сульфур (VІ) оксиду 

збільшенні тиску 

Запитання 9

9. Чи вірні наступні твердження щодо зміщення хімічної рівноваги в системіCO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г) ; ∆Н < 0

варіанти відповідей

При збільшенні тиску хімічна рівновага зміщується в бік продукту реакції

При зниженні температури хімічна рівновага в даній системі зміститься в сторону продукту реакції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест