Призма, піраміда, паралелепіпед

Завдання для учнів початкового та середнього рівнів

Додано: 10 жовтня 2021
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 141 раз
18 запитань
Запитання 1

Чи рівні всі грані куба

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 2

Бічні грані піраміди - це

варіанти відповідей

прямокутники

квадрати

трикутники зі спільною вершиною

Запитання 3

Всі грані куба є

варіанти відповідей

квадратами

трикутниками

прямокутниками

довільної форми

Запитання 4

Якою геометричною фігурою є грань прямокутного паралелепіпеда?

варіанти відповідей

точка

відрізок

прямокутник

трикутник

Запитання 5

Сума всіх ребер куба дорівнює 64 см. Яка довжина ребра куба?

варіанти відповідей

6 см

8 см

12 см

24 см

Запитання 6

Скільки граней має паралелепіпед?

варіанти відповідей

4

6

8

12

Запитання 7

Яка фігура зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Куб

Піраміда

Прямокутний паралелепіпед

Запитання 8

Виберіть формулу, за якою можна обчислити площу поверхні прямокутного паралелепіпеда

варіанти відповідей

S = a ⋅ b ⋅ c

S = 2 ⋅ (a⋅b + b⋅c + a⋅c)

S = 4 ⋅ ( a + b + c)

S = 2 ⋅ ( a + b + c)

Запитання 9

З кожної вершини прямокутного паралелепіпеда виходить...

варіанти відповідей

3 ребра

4 ребра

6 ребер

8 ребер

Запитання 10


Обчисли площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 5 см, 2 см і 7 см

варіанти відповідей

70 см2

118 см2

56 см2

59 см2

Запитання 11

Площа повної поверхні призми дорівнює...

варіанти відповідей

сумі площ основ

сумі площ бічних граней

сумі площ основ і бічних граней

бічній поверхні

Запитання 12

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на рисунку?

варіанти відповідей
Запитання 13

У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 3 см² а площа кожної з бічних граней – 5 см². Знайдіть площу повної поверхні призми. 

варіанти відповідей

23 см²

26 см²

20 см²

28см²

Запитання 14

Перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, називають:

варіанти відповідей

ребро

вершина

висота

апофема

Запитання 15

Висоту бічної грані правильної піраміди, проведену з її вершини, називають:

варіанти відповідей

ребро

висота

вершина

апофема

Запитання 16

Укажіть вершину даної піраміди

варіанти відповідей

A

B

E

Q

Запитання 17

Укажіть ребро основи даної піраміди

варіанти відповідей

AE

AQ

CQ

QB

Запитання 18

Чому дорівнює апофема правильної піраміди, якщо PK=4см., а KM=3 см.

варіанти відповідей

5

6

7

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест