17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Провідники і діелектрики в електричному полі 3

Додано: 11 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
7 запитань
Запитання 1

Провідники проводять електричний струм, а діелектрики не проводять, тому що носіями зарядів у них є...

варіанти відповідей

У діелектриків вільні електрони, а у провідників зв′язані поляризаційні заряди

Інша відповідь

У провідників вільні електрони, а у діелектриків зв′язані поляризаційні заряди

Запитання 2

Електричні заряди на протилежних кінцях провідника та діелектрика відрізняються тим, що...

варіанти відповідей

У провідника вони однойменні, а у діелектрика різнойменні

У діелектрика вони однойменні, а у провідника різнойменні

Інша відповідь

Запитання 3

Електричні поля всередині провідника а діелектрика відрізняються тим, що...

варіанти відповідей

Поле діелектрика послаблює внутрішнє поле, але не знищує його зовсім, а поле всередині провідника відсутнє зовсім, тому воно не впливає на внутрішнє поле провідника

Поле діелектрика посилює зовнішнє поле, але не знищує його зовсім, а поле всередині провідника відсутнє зовсім, тому воно не впливає на внутрішнє поле провідника

Поле діелектрика послаблює зовнішнє поле, але не знищує його зовсім, а поле всередині провідника відсутнє зовсім, тому воно не впливає на зовнішнє поле провідника

Запитання 4

На зовнішнє електричне поле навколо діелектрика діють лише заряди...

варіанти відповідей

Поляризовані

Електризовані

Інша відповідь

Запитання 5

Всі поляризовані заряди на поверхні діелектрика є...

варіанти відповідей

Зв′язаними

Однаковими

Інша відповідь

Запитання 6

Всі заряди на поверхні поляризованого діелектрика, називаються...

варіанти відповідей

Диполяризованими зарядами

Поляризованими зарядами

Інша відповідь

Запитання 7

Поляризація, при якій під дією зовнішнього поля позитивні іони змішуються вздовж вектора напруженості, а негативні в зворотному, називається...

варіанти відповідей

Іонна поляризація

Електронна поляризація

Електростатична індукція