Прямокутна система координат у просторі

Додано: 22 лютого 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 341 раз
18 запитань
Запитання 1

Скільки координат має точка, яка задана на прямій?

варіанти відповідей

одну

дві

три

чотири

Запитання 2

Скільки координат має точка, яка задана на координатній площині?

варіанти відповідей

одну

дві

три

чотири

Запитання 3

Скільки координат має точка, яка задана у просторі?

варіанти відповідей

одну

дві

три

чотири

Запитання 4

Як називаються (х,у,z) для точки у просторі?

варіанти відповідей

координати точки

числа в просторі

числа для точки

показники точки

Запитання 5

Вісь Оx - це вісь.....

варіанти відповідей

аплікат

ординат

абсцис

бісектрис

Запитання 6

Вісь Оy - це вісь....

варіанти відповідей

аплікат

ординат

абсцис

бісектрис

Запитання 7

Вісь Oz - це вісь....

варіанти відповідей

абсцис

ординат

аплікат

бісектрис

Запитання 8

Точка, що лежить на осі ординат має координати:

варіанти відповідей

(0,y,0)

(x,0,0)

(0,0,Ζ)

(0,y,z)

Запитання 9

Точка, що лежить на осі аплікат має координати:

варіанти відповідей

(0,0,х)

(0,у,0)

(0,0,z)

(х,0,0)

Запитання 10

Точка, що лежить на осі абсцис має координати:

варіанти відповідей

(х,0,0)

(0,у,0)

(0,0,z)

(z,0,0)

Запитання 11

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(8;3;-4), В(6;7;-2)

варіанти відповідей

(7;5;-3)

(1;-2;-1)

(7;-2;-3)

(-1;5;-1)

Запитання 12

Точка К - середина відрізка МN, М(3;-1;4),К(2;5;-2). Знайдіть координати точки N.

варіанти відповідей

N(5;4;2)

N(2,5; 2;1)

N(1;-6;6)

N(1;11;-8)

Запитання 13

У якому з наведених випадків середина відрізка АВ належить осі Оz?

варіанти відповідей

А(0;1;-⅓); В(1;0;⅓)

А(4;1;-⅗); В(-4;-5;⅗)

А(½;0;-3); В(2½;0;3)

А(-5;3;2½); В(5;-3;-1½)

Запитання 14

Якій із координатних осей належить точка А (0; -2;0) ?

варіанти відповідей

Ох

Оу

Оz

жодній

Запитання 15

Серед точок А(0; 0; -7) , В(3; 0; 0) , С(4; -9; 0) , Е(0; -6; 0) вибрати ті, які не належать жодній з координатних осей.

варіанти відповідей

А

В

С

Е

Запитання 16

Знайти відстань АВ, якщо А( 4;-1;5) , В(1;-1;1)

варіанти відповідей

√13

12

√5

5

Запитання 17

Якій із координатних площин належить точка А (0; -2;7) ?

варіанти відповідей

XY

XZ

YZ

жодній

Запитання 18

Чи належить середина відрізка АВ осі координат, якщо A(−4; −2; −5), B(4; −2; 5)?

варіанти відповідей

належить осі х

належить осі у

належить осі z

не належить жодній осі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест