Радіоактивність.Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.

25 запитань
Запитання 1

Для оцінки дозового навантаження окремих органів і тканин тіла використовується еквівалентна доза. В яких одиницях вона вимірюється?

варіанти відповідей

Грей;

Зіверт;

Рад;

Беккерель.

Запитання 2

Назвіть джерела радіації в повсякденному житті

варіанти відповідей

природний радіаційний фон;

деякі види медичних процедур;

будматеріали;

грунт;

всі перераховані джерела.

Запитання 3

Які засоби вимірювання застосовуються для вимірювання параметрів іонізуючого випромінювання?

варіанти відповідей

радіометри

дозиметри

радіометри, дозиметри;

Запитання 4

Поглинена доза іонізуючого випромінювання вимірюється в:

варіанти відповідей

Грей

Рентген, Кулон / кг

Кюрі, Беккерель

Бер, Зіверт

Мр / год, Мкр / сек

Запитання 5

Поглинена доза в органі чи тканині, помножена на відповідний коефіцієнт якості для даного виду випромінювання, називається:

варіанти відповідей

ефективна доза

поглинена доза

еквівалентна доза

експозиційна доза

потужність дози

Запитання 6

Що називається поглиненою дозою випромінювання? При більшій чи меншій дозі випромінювання завдає організму більшої шкоди, якщо всі інші умови однакові?

варіанти відповідей

Енергія йонізуючого випромінювання, поглинута речовиною та разрахована на одиницю маси. При меншій дозі наноситься більша шкода.

Одиниця маси та разрахована на енергію йонізуючого випромінювання, поглинутої речовини. При більшій дозі наноситься більша шкода.

Енергія йонізуючого випромінювання, поглинута речовиною та разрахована на одиницю маси. При більшій дозі наноситься більша шкода.

Одиниця маси та разрахована на енергію йонізуючого випромінювання, поглинутої речовини. При меншій дозі наноситься більша шкода.

Запитання 7

Еквівалентна доза йонізуючого випромінювання дорівнює:

варіанти відповідей

відношенню поглинутої дози D до коефіцієнта якості К: H=D/K

поглинутій дозі D, помноженій на коефіцієнт якості К: H=KD

відношенню коефіцієнта якості К до поглинутої дози: H=K/D

Запитання 8

Природний радіаційний фон, це

варіанти відповідей

будь-яке випромінювання

випромінювання тільки природних радіонуклідів

тільки космічне випромінювання

випромінювання природних радіонуклідів та космічне випромінювання

Запитання 9

Характеристикою небезпечності впливу певного виду випромінювання є:

варіанти відповідей

Поглинута доза

Еквівалентна доза

Період піврозпаду

Коефіцієнт якості

Запитання 10

Періодом піврозпаду називають

варіанти відповідей

час, за який розпадається половина радіоактивного атома

час, за який розпадається половина початкової кількості радіоактивних атомів

інтервал часу, протягом якого розпадаються всі радіоактивні атоми

час, за який розпадається чверть початкової кількості радіоактивних атомів

Запитання 11

Активністю радіонукліда називають ...

варіанти відповідей

період піврозпаду

кількість розпадів радіоактивних ядер за довільну одиницю часу

час повного розпаду

кількість розпадів радіоактивних ядер за секунду

Запитання 12

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента мають найбільшу проникну здатність?

варіанти відповідей

α-частинки

позитрони

електрони

γ-кванти

Запитання 13

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента мають найбільшу іонізуючу здатність?

варіанти відповідей

α-частинки

позитрони

електрони

γ-кванти

Запитання 14

Яка величина характеризує вплив будь-якого виду випромінювання на речовину?

варіанти відповідей

активність радіонукліда

поглинута доза випромінювання

період піврозпаду

енергія зв'язку атомного ядра

Запитання 15

Визначте активність радіонукліда, якщо за 1 с відбулися 12 розпадів атомних ядер:

варіанти відповідей

12 Кі

12 Бк

12 Гр

12 Дж

Запитання 16

Які частинки належать до нуклонів?

варіанти відповідей

електрони

протони

нейтрони

позитрони

Запитання 17

Кількість нейтронів у ядрі можна визначити за формулою …

варіанти відповідей

N=Z-А

N=Z+А

N=A-Z

А=N-Z

Запитання 18

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають …

варіанти відповідей

ізотропами

ізотопами

іонами

ізоами

Запитання 19

Здатність речовин до радіоактивного випромінювання називається …

варіанти відповідей

радіоактивністю

активністю

радіацією

радієм

Запитання 20

Радіоактивне випромінювання складається з...

варіанти відповідей

рентгенівського випромінювання, α- та γ-променів

β- та γ-променів

α-, β- та γ-променів

α- та γ-променів

Запитання 21

α-випрмінювання - це...
варіанти відповідей

радіохвиля

потік ядер Гелію

потік електронів

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

Запитання 22

β-випрмінювання - це...

варіанти відповідей

рентгенівське випромінювання

потік протонів

потік ядер Гелію

потік електронів

Запитання 23

Гамма -випрмінювання - це...

варіанти відповідей

електромагнітна хвиля надзвичайно високої частоти

рентгенівське випромінювання

потік протонів

потік ядер Гелію

Запитання 24

Тіло людини масою 80 кг протягом короткого періоду поглинуло 240 Дж енергії йонізуючого випромінювання. Яку дозу опромінення дістала людина?

варіанти відповідей

0,3 Гр

0,15 Гр

30 Гр

3 Гр

Запитання 25

 Енергія йонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 0,3 Дж. Знайдіть поглинуту дозу йонізуючого випромінювання, якщо маса тіла 50 г.

варіанти відповідей

0,66 Гр

66 Гр

6 Гр

0,6 Гр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест