Речення (поглиблене вивчення)

Додано: 15 листопада 2021
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 92 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайди правильні твердження:

варіанти відповідей

Основною синтаксичною одиницею є речення, яке складається із словосполучень, зрідка - з окремого слова.

За допомогою словосполученнь ми спілкуємося між собою, виражаємо думки, передаємо інформацію.

У будову речення повинно входити щонайменше два слова.

Основна функція речення - служити одиницею спілкування, повідомляти щось про явища дійсності.

Запитання 2

Речення - це ...

варіанти відповідей

одне або декілька слів для вираження думки.

мінімальна інтонаційно і граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що формує і виражає окрему, відносно закінчену думку і відношення цієї думки до дійсності.

синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів.

мінімальна інтонаційно і граматично оформлена одиниця мовного спілкування, що служить для висловлення з погляду реальності чи нереальності.

Запитання 3

Знайди зайве у характеристиці речення:

варіанти відповідей

предикативність, смислова закінченість

модальність, інтонаційна завершеність

граматичний і смисловий зв'язок компотентів

ти підрядного зв'язку між словами

Запитання 4

Предикативність - це ...

варіанти відповідей

наявність граматичного і смислового зв'язку всіх компонентів.

віднесеність змісту речення до дійсності.

оцінка висловлення з погляду реальності чи нереальності.

наявність граматичної основи

Запитання 5

Модальність - це ...

варіанти відповідей

відсутність граматичного і смислового зв'язку всіх компонентів.

змістова та інтонаційна завершеність.

віднесеність виисловлюваного до дійсності.

оцінка висловлення з погляду реальності чи неральності.

Запитання 6

За наявністю чи відсутністю пропущених членів речення поділяється на ...

варіанти відповідей

повні, неповні

прості, складні

поширені, непоширені

двоскладні, односкладні

Запитання 7

Розповідні, питальні, спонукальні - так поділяються речення за ...

варіанти відповідей

за наявністю (відсутністю) пропущених членів.

метою висловлювання.

складом граматичної основи.

кількістю граматичних основ.

Запитання 8

Знайди односкладні речення:

варіанти відповідей

Безнастанний гул, тріскотнява і хмари диму стояли над висотою.

Відмикаю світанок скрипічним ключем.

Морозом вікна позамуровано.

Лікарка мені призначила водні процедури.

Запитання 9

Познач ускладнені речення:

варіанти відповідей

Не можна ні пройти, ні проїхати мимо баштана, щоб не замилуватися його красою.

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади.

Нічим я не надихався іще: ні веснами, ні тихим падолистом.

В саду оркестр бджолиний награє, обсівши густо соковиту гілку.

Запитання 10

Познач риторично-питальне речення:

варіанти відповідей

А в тебе є мрія?

Чого ж ти сидиш?

Хто властен виплескати море?

Ти вчишся говорити своїм рідним словом?

Запитання 11

Знайди речення, які потребують редагування:

варіанти відповідей

Учителька звернула увагу, що не всі учні розкрили зошити.

Частина кінокартин Олександра Довженка безповоротно загинула в часи воєнного лихоліття.

Захар потис довгі, трохи ніби пересохлі музичні пальці піаніста.

Освічена місяцем шхуна стояла непорушно на водяній поверхні.

Запитання 12

Знайди речення з інверсією:

варіанти відповідей

Передвечірні сутінки спадають у лощину.

Блищить ріка, метляє вітер чуба, і сонце світить гаряче.

Пісню калинову я складаю знову.

За Києвом, коло Дніпра, дрімучий ліс синіє.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест