Головні та другорядні члени речення

Додано: 15 листопада 2021
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 94 рази
12 запитань
Запитання 1

Означення - це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання ...

варіанти відповідей

 непрямих відмінків

який? чий? котрий?

як? де? коли?

 куди? чому? навіщо?

Запитання 2

Додаток - це...

варіанти відповідей

Другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета.

Другорядний член речення, що означає предмет або стан, на який спрямовано дію або щодо якого ця дія відбувається.

Другорядний член речення, що вказує на місце, час, спосіб та причину.


Головний член речення, що вказує на ознаку предмета.

Запитання 3

У якому реченні є два означення?

варіанти відповідей

Радіють молодій обнові берези, клени, явори.

І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю молоду.

Тихий гомін срібних струмочків чути було звідусіль.

Рідний дім, дорога батьківська хата, гостинна, ласкава оселя.

Запитання 4

Означення немає в реченні...

варіанти відповідей

Нові громи схрестились на мечах.

Вітер вив у холодних кущах.

Талант малювати має не кожна людина.

Проміння сонця зазирало в наші вікна.

Я не скаржуся на тебе, доле.

Запитання 5

Додаток є в реченні

варіанти відповідей

Весна - художник дуже знаменитий.

Брат став дизайнером.

Мистецтво - найкращий педагог.

З вітром весняним сосна розмовляє.

Запитання 6

У реченні Колись велика ріка Конка сьогодні стала річкою додатком є слово?

варіанти відповідей

Ріка.

Конка.

Сьогодні.

Річкою.

Запитання 7

Другорядні члени речення - це?

варіанти відповідей

Підмет, присудок, додаток.

Підмет, додаток, обставина.

Додаток, означення, обставина.

Присудок, додаток, означення.

Запитання 8

Правильно охарактеризовано подане речення:


Хай, милі друзі, вам щастить у дружбі вірній.

варіанти відповідей

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, неускладнене.

Речення спонукальне, неокличне, просте, двоскладне, ускладнене.

Речення спонукальне, неокличне, просте, односкладне, поширене, ускладнене.

Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, поширене, неускладнене.

Запитання 9

Оберіть речення з порівняльним зворотом

варіанти відповідей

На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже змокла, як квочка.

Хлопець і тепер карбованця варт, а як йому боки намнуть, то два дадуть.

Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли.

Клим, з бичачою шиєю, мав уже власний розум і кулаки не менші за батькові.

Запитання 10

Головний член речення , що означає предмет, особу чи явище, якому приписується якась дія, стан чи ознака, називається:

варіанти відповідей

підмет

присудок

означення

додаток

Запитання 11

Складений іменний присудок є в реченні:

варіанти відповідей

Матері забуть не в силі.

Увечері люди почали сходитись.

Я – долонька рідної ріллі.

Ми протирали штани на шкільній парті.

Запитання 12

Складений дієслівний присудок є в реченні:

варіанти відповідей

Ми чисті перед совістю, нащадками, планетою.

Тільки людина може здійснити неможливе.

А я таки мережить буду тихенько білії листи.

Стояла я і слухала весну.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест