Реформи 60-70-х років

Додано: 25 листопада 2021
Предмет: Історія України, 9 клас
Копія з тесту: Реформи 60-70-х років
Тест виконано: 226 разів
12 запитань
Запитання 1

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли


А

завершенню промислового перевороту.

Б

скасуванню заборон щодо української мови.

В

відкриттю українських кафедр в університетах.

Г

зрівнянню в правах усіх верств суспільства.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 2

Яка з указаних ознак є головною у визначенні поняття «кріпацтво»?


А

щоденний відробіток селянами панщини

Б

особиста залежність селянина від пана

В

сплата селянами натурального чи грошового оброку

Г

виконання певних повинностей у маєтку поміщика

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення


А

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

Б

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

В

селянської реформи Олександра II 1861 р.

Г

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?


А

Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму.

Б

Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини.

В

Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху.

Г

Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Які питання належали до компетенції земських установ, створених у ході реформи 1864 р. в Російській імперії?


А

утримання лікувальних закладів, сприяння розвиткові народної освіти

Б

контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині

В

організація та проведення виборів до міських дум і Державної думи

Г

здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?


А

виплата селянами викупних платежів

Б

переселення іноземних колоністів

В

створення військових поселень

Г

виокремлення селянських наділів з общини

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її

А

причині.

Б

результаті.

В

процесі.

Г

меті.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика після отримання ними особистих і майнових свобод пояснюють


А

тимчасовозобов’язальним станом.

Б

відродженням общинного землеволодіння.

В

запровадженням зрівняльного землекористування.

Г

невтручанням держави в процес викупу землі в поміщиків.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Скасування кріпосного права на українських землях у складі Російської імперії сприяло


А

появі селянських хуторів і відрубів.

Б

ліквідації поміщицького землеволодіння.

В

утвердженню натурального господарства на селі.

Г

поглибленню соціального розшарування селянства.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Що було одним із наслідків селянської реформи 1861 р. для економічного розвитку Наддніпрянської України?


А

розв’язання проблеми аграрного перенаселення

Б

ліквідація безземелля та малоземелля селянства

В

поглиблення сільськогосподарської спеціалізації регіонів

Г

скасування землеволодіння поміщиків і секуляризація земель церкви

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Яким роком датовано документ, уривок з якого наведено: «...Користуючись цим земельним наділом, селянин має виконувати [повинності] на користь поміщикам... У цьому стані, що є перехідним, селянина іменують тимчасово-зобов’язаним»?


А

1848 р.

Б

1861 р.

В

1870 р.

Г

1876 р.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

Що гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?


А

скасування тимчасовозобов’язаного становища селян

Б

виплата викупних платежів

В

збереження кріпосного права

Г

виділення селянських наділів з общини

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест