Повторення вивченого з геометрії за 9 кл.

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 108 разів
20 запитань
Запитання 1

Сторона трикутника дорівнює 8√3 см. Знайдіть радіус кола описаного навколо нього.                                                                                                                 


варіанти відповідей

8 см

9 см

5 см

7 см

Запитання 2

Знайдіть площу паралелограма, дві сусідні сторони якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними становить 30°.


варіанти відповідей

1 см2

1,5 см2

2 см2

3 см2

Запитання 3

Знайдіть периметр квадрата, якщо його площа дорівнює 64 см2.   


варіанти відповідей

16

32

18

24

Запитання 4

Знайдіть відстань між точками А(-4;5) і В(-1;9).


варіанти відповідей

5

25

169

13

Запитання 5

У квадрат зі стороною 6см вписано круг. Знайдіть площу круга.


варіанти відповідей

10πсм2 ;

9см2 ;

9πсм2 ;

36πсм2 .

Запитання 6

Яка сума кутів цього многокутника?


варіанти відповідей

 1080°

1220°

 960°

1140°

Запитання 7

Знайдіть сторону АС трикутника АВС, якщо ∠А =120°; ∠В =45°; ВС = 2√6 см


варіанти відповідей

2

4

4√2

6√3

Запитання 8

Знайти довжину кола, вписаного у трикутник зі сторонами 13 см, 11 см, 20 см.варіанти відповідей

 8π см  

16π см

6π см

24π см

Запитання 9

Якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю, то такі вектори …варіанти відповідей

колінеарні

  

 паралельні

  

 перпендикулярні


лежать на одній прямій


Запитання 10

Укажіть координати центра і радіус кола, заданого рівнянням

(х+1)2+(у-4)2=81.


варіанти відповідей

 (1; - 4); 9

(-1; 4); 9

(1; - 4); -9

 (-1;4); 81

Запитання 11

У прямокутному трикутнику один з катетів 4 см, а синус протилежного кута дорівнює 0,8. Знайдіть гіпотенузу.


варіанти відповідей

3 см

5 см

6 см

7 см

Запитання 12

Знайдіть відрізки, на які ділить середню лінію діагональ трапеції, основи якої дорівнюють 8 см і 20 см.


варіанти відповідей

 4 см, 10 см

6 см, 10 см

4 см, 8 см

8 см, 10 см

Запитання 13

Чому дорівнює периметр трикутника , площа якого становить 24 см2, а радіус вписаного кола дорівнює 4 см?


варіанти відповідей

24 см

48 см

8 см

12 см

Запитання 14

Радіуси двох кіл відносяться як 4 : 9. Як відносяться площі кругів, обмежених цими колами.


варіанти відповідей

2:3

 4 : 9

16 : 81

16 : 9

Запитання 15

Яке з перетворень не завжди зберігає відстань між точками?


варіанти відповідей

поворот

центральна симетрія

перетворення подібності

осьова симетрія

Запитання 16

Яка з фігур має лише 4 осі симетрії?


варіанти відповідей

коло

квадрат

ромб

прямокутник

Запитання 17

Який з правильних многокутників є центрально-симетричним?


варіанти відповідей

трикутник

п'ятикутник

шестикутник

семикутник

Запитання 18

Паралельне перенесення задано формулами х ′=х+5 , у ′= у- 2. У яку точку при такому паралельному перенесенні переходить точка В(2;8)?

варіанти відповідей

 В′(7;8)

 В′(-2;-8)

В′(7;6 )

В′(6;7)

Запитання 19

Знайти сторону ВС трикутника АВС, в якому кутА=300,а радіус описаного кола дорівнює 4 см.

варіанти відповідей

4

8

2

інща відповідь

Запитання 20

Дано точки А(1;2),В(3;-2),С(-4;1),N(0;5).Знайти модуль вектора х. Якщо вектор х=2АВ+CN

варіанти відповідей

4√5

80

16

2√5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест