Річна підсумкова робота (І варіант)

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 278 разів
11 запитань
Запитання 1

Позначте одну правильну відповідь. Магнітне поле НЕ утворюють...

варіанти відповідей

провідники зі струмом

нерухомі заряджені частинки

рухомі заряджені частинки

намагнічені тіла

Запитання 2

Ділянку простору, в яку не потрапляє світло від джерела, називають ...

варіанти відповідей

приймачем світла

повною тінню

джерелом світла

півтінню

Запитання 3

Кут між падаючим променем і поверхнею дзеркала дорівнює 15о . Кут між падаючим та відбитим променями дорівнює ...

варіанти відповідей

30о

90о

150о

серед відповідей немає вірної

Запитання 4

Позначте всі правильні твердження. Якщо світло переходить із середовища 1 з менш оптичною густиною в середовище 2 з більш оптичною густиною, то ...

варіанти відповідей

кут падіння є більшим за кут заломлення

швидкість поширення світла збільшується

напрям поширення світла не змінюється

абсолютний показник заломлення середовища 2 є більшим за абсолютний показник заломлення середовища 1

Запитання 5

Яку оптичну силу має збиральна лінза, якщо її фокусна відстань 0,5 м?

варіанти відповідей

- 2 дптр

+ 2 дптр

- 0,5 дптр

+ 0,5 дптр

Запитання 6

Дельфіни орієнтуються у воді, використовуючи ...

варіанти відповідей

зір

нюх

інфразвук

ультразвук

Запитання 7

Яке твердження, на вашу думку, є хибним?

варіанти відповідей

Заряджена частинка, яка рухається з прискоренням, випромінює електромагнітні хвилі.

Радіохвилі випромінює провідник зі змінним струмом.

Електромагнітні хвилі не поширюються у вакуумі.

Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних тіл

Запитання 8

Маса нейтрона приблизно дорівнює масі ...

варіанти відповідей

ядра дейтерію

альфа-частинки

електрона

протона

Запитання 9

З яким прискоренням рухався автомобіль під час аварійного гальмування, якщо водієві вдалося зупинити автомобіль, що рухався зі швидкістю 54 км/год, за 2 с?

варіанти відповідей

7,5 м/с2

9 м/с2

10,8 м/с2

11 м/с2

Запитання 10

М‘яч масою 500 г унаслідок удару набув прискорення 500 м/с2 . Визначте середню силу удару.

варіанти відповідей

10 Н

250 Н

500 Н

1000 Н

Запитання 11

Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у 2 рази?

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест