Рівні організації живого.Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Тест виконано: 68 разів
18 запитань
Запитання 1

Який рівень організації живого зображений на малюнку?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

клітинний

Запитання 2

На рисунку зображено чотири біологічних об`єкти. Які об`єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?

варіанти відповідей

перший та другий

перший та третій

другий та третій

третій та четвертий

Запитання 3

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації та назвіть вірні.

І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 4

Назвіть правильну послідовність біосистем, які відображають ієрархію рівнів організації.

варіанти відповідей

епітелій - вилочкова залоза - ендокринна система

травна система - печінка - основна тканина

головний мозок - нейрон - нервова система

кров - еритроцити - кровоносна система

Запитання 5

Рак самітник захищений жалкими клітинами актинії, а актинія використовує рака як засіб переміщення для кращого забезпечення їжею. Який це рівень організації?

варіанти відповідей

організмовий

популяційно-видовий

екосистемний

біосферний

Запитання 6

Кодування та передача спадкової інформації відбувається на:

варіанти відповідей

молекулярному рівні

тканинному рівні

клітинному рівні

організмовому рівні

Запитання 7

Дихання, живлення, травлення відбуваються на ....рівні:

варіанти відповідей

популяційно-видовому

організмовому

біосферному

тканинному

Запитання 8

Найвищий рівень біологічної організації:


варіанти відповідей

біогеоценотичний

популяційно-видовий

біосферний

організмовий

Запитання 9

Назвіть рівень організації життя, зображений на рисунку


варіанти відповідей

молекулярний


органний

тканинний

клітинний

Запитання 10

Основа сталого розвитку:


варіанти відповідей

паритетність відносин: людина -природа

паритетність відносин: людина -економіка

паритетність відносин: людина - економіка-природа

паритетність відносин:господарство-природа

Запитання 11

Ключові принципи сталого розвитку:
варіанти відповідей

людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, щоб він відповідав потребам людей сучасного й майбутнього поколінь

темпи росту населення мають відповідати рівню розвитку економіки

обережності, передбачати і запобігати, балансу між ресурсами і забрудненням, збереження природних багатств на нинішньому рівні

необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей

Запитання 12

Назвіть рівень організації життя, зображений на рисунку


варіанти відповідей

молекулярний


органний

організмовий

клітинний

Запитання 13

Назвіть рівень організації життя, де знаходиться основна структурна і функціональна одиниця живого

варіанти відповідей

молекулярний


органний

організмовий

клітинний

Запитання 14

У якому році визначені основні цілі сталого розвитку)

варіанти відповідей

1980

2015

2017

2020

Запитання 15

До якої складової сталого розвитку належить якісна освіта?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної

Запитання 16

До якої складової сталого розвитку належить використання відновлюваної енергії?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної

Запитання 17

До якої складової сталого розвитку належать мир і справедливість?

варіанти відповідей

соціальної

природної

економічної

Запитання 18

Які властивості притаманні біосистемам?

варіанти відповідей

закриті

саморегульовані

нестійкі

впорядковані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест