Рівновага тіл. Умова рівноваги тіл. Види рівноваги.

Додано: 12 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 803 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке важіль?

варіанти відповідей

Жорсткий стержень

Жорсткий стержень , який має вісь обертання .

Жорсткий стержень , який не має вісь обертання .

Тверде тіло

Запитання 2

Плече сили - це...

варіанти відповідей

лінія , перпендикулярна до поздовжньої осі обертання тіла 

це лінія , яка показує напрям дії сили 

це найкоротша відстань від осі обертання до лінії дії сили

це відстань від осі обертання до лінії дії сили

Запитання 3

Чому дорівнює момент сили , якщо сила дорівнює 3Н, а плече дії сили 10см ?

варіанти відповідей

30 Нм

0,3 Нм

300 Нм

3,3 Нм

Запитання 4

Плече сили F позначене цифрою...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Умова рівноваги важеля має вигляд...

варіанти відповідей
Запитання 6

Коефіцієнт тертя

варіанти відповідей

  залежить від матеріалу поверхонь

 є безрозмірною величиною

залежить від обробки поверхонь

часу руху

Запитання 7

Момент сили дорівнює...

варіанти відповідей

добутку модуля сили на плече цієї сили

відношенню модуля сили на плече цієї сили

суммі модуля сили на плече цієї сили

відношенню плеча сили до модуля сили

Запитання 8

Вкажіть види рівноваги

варіанти відповідей

врівноважена

нестійка

стійка

байдужа

Запитання 9

Одиницею вимірювання моменту сили в системі СІ є

варіанти відповідей

 Н*м

Дж

 Н/м

 Н

Запитання 10

Який вид рівноваги зображено на рисунку?

варіанти відповідей


стійка

нестійка

байдужа


струнка

Запитання 11

Центр тяжіння тіла - це

варіанти відповідей

точка всередині тіла(або поза ним), відносно якої сума моментів сил тяжіння, які діють на окремі частини тіла, дорівнює 0.

точка лише всередині тіла, відносно якої сума моментів сил тяжіння, які діють на окремі частини тіла, дорівнює 0.

mg

 ma

Запитання 12

Що вивчає статика?

варіанти відповідей

механіку

зміну положення тіла з часом

умови рівноваги тіл під дією прикладених сил

 зміну положення тіла з часом при врахуванні причин цього руху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест