Постулати СТВ та їх наслідки

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 386 разів
11 запитань
Запитання 1

Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі.

варіанти відповідей

Хвильова оптика

Кінематика

Релятивістська механіка

Релятивістська статика

Квантова фізика

Корпускулярна теорія

Класична механіка

Правильної відповіді немає

Запитання 2

Виберіть правильне твердження...

варіанти відповідей

Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше.

Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела і приймача світла.

Швидкість світла у деяких середовищах більша, ніж у вакуумі.

Швидкість світла у вакуумі - гранична швидкість поширення взаємодії.

Швидкість світла однакова у всіх середовищах

Існуют тіла, що можуть рухатися із швидкостями більшими чим швидкість світла

Правильної відповіді немає

Запитання 3

Будь-які механічні процеси в усіх інерціальних системах відліку відбуваються одинаково - це принцип

варіанти відповідей

Ферма

Гюйгенса

Галілея-Ньютона

Гейзенберга

Запитання 4

Як залежить час від збільшення швидкості системі відліку?

варіанти відповідей

Прискорює хід

Сповільнює хід

Не залежить

Сповільнює хід до досягнення системою відліку половини значення швидкості світла, а потім прискорює хід

Спочатку сповільнює хід до 0, а потім знову зростає

Зміна часу практично не замітна

Правильної відповіді немає

Без додаткових даних визначити не можливо

Запитання 5

Як залежать лінійні розміри тіла від швидкості руху системи відліку?

варіанти відповідей

Залежність експоненціально

Залежність квадратична

Зменшується

Лінійно збільшується

Не залежать

Зміни лінійних розмірів практично не помітні

Правильна відповідь відсутня

Визначити не можливо

Запитання 6

Виберіть вираз для знаходження довжини тіла в рухомій системі відліку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

правильної відповіді немає

Б і Г

А і Б

А і В

Запитання 7

Виберіть вираз для знаходження інтервалу часу в рухомій системі відліку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

А і Б

А і В

В і Г

правильного варіанту немає

Запитання 8

Як зміниться маса тіла, що рухається зі швидкістю 0.6с? (відправте розв'язок на перевірку)

варіанти відповідей

зменшиться в 0,6 раза

збільшиться в 0,6 раза

зменшиться в 0,8 раза

збільшиться в 0,8 раза

збільшиться в 1,25 раза

зменшиться в 1,25 раза

збільшиться в 1,67 раза

зменшиться в 1,67 раза

Запитання 9

Укажіть прізвище вченого, який уперше експериментально встановив, що швидкість світла не залежить від руху тіл, які його випромінюють.

варіанти відповідей

Альберт Ейнштейн

Альберт Майкельсон

Джеймс Максвелл

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Генріх Герц

Христіан Гюйгенс

Запитання 10

Виберіть постулати СТВ

варіанти відповідей

Швидкість світла у вакуумі неоднакова в усіх інерціальних системах відліку і залежить від руху джерела світла

Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і не залежить від руху джерела світла.

У різних інерціальних системах відліку фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають неоднаково.

В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають однаково

Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і залежить від руху джерела світла.

В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають в залежності від вибору системи відліку

В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають в залежності від вибору тіла відліку

Швидкість світла у вакуумі становить 300000км/с

Запитання 11

Як визначити масу нерухомого тіла в СТВ?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Е

без додаткових даних визначити не можливо

правильного варіанту немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест