Електростатика/ ІІ частина

Додано: 17 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 349 разів
20 запитань
Запитання 1

Який напрямок має вектор напруженості електричного поля двох однакових точкових зарядів у точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

У скільки треба змінити відстань між зарядами, при збільшені одного з них у 4 рази, щоб сила взаємодії між ними не змінилася?

варіанти відповідей

зменшити в 4 рази

зменшити в 2 рази

збільшити в 2 рази

збільшити в 4 рази

Запитання 3

Яку потрібно виконати роботу, щоб два заряди по 3 мкКл кожний, які перебувають у повітрі на відстані 0,6 м один від одного, наблизились до 0,2 м?

варіанти відповідей

0.27

0.27 Дж

27⋅10-2 Дж

27⋅102 Дж

Запитання 4

Силове поле, в якому робота не залежить від форми траєкторії називається

варіанти відповідей

силовим

магнітним

інертним

потенціальним

йонним

Запитання 5

Робота з переміщення тіла замкненою траєкторією дорівнює

варіанти відповідей

довжині траєкторії

нулю

силі тяжіння

силі тяжіння помноженій на вагу тіла

Запитання 6

Модуль напруженості електричного поля в даній точці визначається за формулою

варіанти відповідей

 E = F/|q і є тепловою характеристикою електричного поля

W = q2 /2C і є силовою характеристикою електричного поля

E = F/|q| і є силовою характеристикою електричного поля

Q = F|q| і є енергетичною характеристикою електричного поля

Запитання 7

Математичний вираз, що відповідає означенню різниці потенціалів. 

варіанти відповідей

 F/q

 εε0 S/d

 A/q

 CU2/2

Запитання 8

Математичний вираз, що є формулою енергії плоского конденсатора

варіанти відповідей

 F/q   

ε0 εS)/d  

 (CU2)/2

 A/q 

Запитання 9

Яка одиниця вимірювання різниці потенціалів?

варіанти відповідей

 Дж  

 Ф  

В

Н/Кл

Запитання 10

Як зміниться електроємність плоского повітряного конденсатора, якщо вдвічі збільшити відстань між обкладками?

варіанти відповідей

 Зменшиться вдвічі

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться вдвічі  

Запитання 11

Енергія електричного поля зарядженого конденсатора ємністю 20 мкФ становить 0,1 Дж. Знайти напругу на обкладках конденсатора.

варіанти відповідей

 10 В

100 кВ


100 мВ

 100 В

Запитання 12

Яку напруженість має електричне поле, створене точковим зарядом 6 нКл на відстані 30 см від цього заряду? 

варіанти відповідей

 6 Н/Кл.

  60Н/Кл.


  600 Н/Кл.

 600 мН/Кл.

Запитання 13

Визначити ємність батареї конденсаторів (див. рисунок), якщо C1 = C2 = C3 = 1 мкФ, C4 = 6 мкФ. . 

варіанти відповідей

 1,56 кФ


1,56 мкФ

 1,56 Ф

 1,56 мФ

Запитання 14

Якими є заряди двох кульок, силові лінії електричного поля яких представлено на рисунку?

варіанти відповідей

Перший та другий — позитивні

Перший — негативний, другий — позитивний

Перший та другий — негативні

Перший — позитивний, другий — негативний

Запитання 15

Порівняйте величини робіт, виконаних полем при переміщенні заряду з точки А у точки В,С,D.

варіанти відповідей

Найменша робота на ділянці АС.

Найменша робота на ділянці СD.

На всіх ділянках робота дорівнює 0.

На всіх ділянках поле виконує однакову роботу.

Запитання 16

Порівняйте напруженість і потенціал електричного поля в точках A, B, C, D.

варіанти відповідей

EA>EB, φAB; EC>ED, φCD

EA<EB, φAB; EC>ED, φCD

EA>EB, φAB; EC<ED, φCD

Запитання 17

З поверхні електрично нейтральної краплі води вилітелі два електрона. Вкажіть заряд краплі води (в Кл) після цього.

варіанти відповідей

3,2.10-19 Кл

- 3,2.10-19 Кл

1,6.10-19 Кл

- 1,6.10-19 Кл

Запитання 18

Електричний заряд - це...

варіанти відповідей

напрямлений рух заряджених частинок

фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію

фізична величина, яка характеризує провідник

здатність провідника протидіяти струмові

Запитання 19

Вказати можливі варіанти ємності батареї трьох конденсаторів. Якщо ємність кожного 12пФ.

варіанти відповідей

36пФ

4пФ

8пФ

24пФ

Запитання 20


На конденсаторі написано "10мкФ і 6В" Який максимально припустимий заряд?

варіанти відповідей

6мкКл

0,6мкКл

60мКл

60мкКл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест