14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Розв’язування задач, виконання вправ

Додано: 8 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 117 разів
5 запитань
Запитання 1

Визначте кількість речовини карбонату Кальцію, що утвориться при взаємодії 14 г оксиду Кальцію із надлишком вуглекислого газу.

варіанти відповідей

0,25 моль

0,5 моль

0,14 моль

1,4 моль

2,5 моль

5 моль

Запитання 2

Визначте об'єм газу, що видіться при розкладанні 100 грамів пероксиду водню, якщо вміст домішок у ньому становив 32%.

варіанти відповідей

22, 4 л

44,8 л

11,2 л

100 л

32 л

68 л

Запитання 3

Визначте кількість речовини золота, яка розчиниться в "царській воді", якщо внаслідок реакції утворилось 11,2 л оксиду Нітрогену (II)?

Підказка: для написання рівняння реакції взаємодії золота із "царською водою" скористайтеся матеріалами Інтернету.

варіанти відповідей

98,5 г

0,5 моль

197 г

1 моль

0,5 г

98,5 моль

1 г

197 моль

Запитання 4

Вкажіть об'єм вуглекислого газу, що утворюється при взаємодії 25 г карбонату Кальцію з 4,48 л хлоридної кислоти?

варіанти відповідей

2,24 л

4,4 г

11 г

5,6 л

Запитання 5

За рівнянням реакції обчисліть кількість речовини алюміній сульфату і барій

нітрату, у результаті взаємодії яких утворився осад масою 13,908 г.


Al2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 3BaSO4 + 2Al(NO3)3

варіанти відповідей

0, 02 моль сульфату Алюмінію, 0,06 моль нітрату Барію

0, 06 моль сульфату Алюмінію, 0,02 моль нітрату Барію

0, 02 моль сульфату Барію, 0,06 моль нітрату Алюмінію

0, 06 моль сульфату Барію, 0,06 моль нітрату Алюмінію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест