Розвиток уявлень про природу світла

Додано: 6 січня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 214 разів
12 запитань
Запитання 1

Що таке світло?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі,які сприймає око людини

Джерело світла

Приймачі світла

Радіохвилі

Запитання 2

Хто із вчених першим визначив швидкість поширення світла?

варіанти відповідей

Майкельсон

Фізо

Ремер

Планк

Запитання 3

Основні розділи оптики

варіанти відповідей

Геометрична оптика

Хвильова оптика

Квантова оптика

Електрична оптика

Запитання 4

Хто створив корпускулярну теорію світла?

варіанти відповідей

Гюгенс

Ньютон

Планк

Майкельсон

Запитання 5

Хто створив хвильову теорію світла?

варіанти відповідей

Гюйгенс

Ньютон

Галілей

Аристотель

Запитання 6

Що в перекладі з грецької означає optos?

варіанти відповідей

Наука

Око

Видимий

Принцип

Запитання 7

Кожен квант світла поводиться як частинка,а сукупність квантів поводиться як хвиля.Така двоїста природа світла - це ...

варіанти відповідей

Квантова теорія

Хвильова теорія

Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Електромагнітний дуалізм

Запитання 8

Швидкість світла у вакуумі приблизно становить...

варіанти відповідей

300 м/с

30000 м/с

300 000 км/с

3000 000 000 км/с

Запитання 9

Який метод вимірювання застосував Ремер у 1676 році для визначення швидкості світла...

варіанти відповідей

Зубчасте колесо

Лазер

Затемнення супутника Юпітера

Обертові дзеркала

Запитання 10

Світловий рік - це несистемна одиниця вимірювання ...

варіанти відповідей

Часу

Яскравості

Швидкості

Відстані

Запитання 11

Хто із вчених допускав,що швидкість світла скінченна,хоча і дуже велика?

варіанти відповідей

Планк

Ньютон

Галілей

Декарт

Запитання 12

За який час світло проходить відстань від Сонця до Землі-150 000 000 км?

варіанти відповідей

18хв

6хв 10с

560хв

500 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест