10-Б "Паралельність площин. Паралельне проектування"

Додано: 5 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Скільки площин паралельних даній можна провести через точку, що лежить поза даною площиною?

варіанти відповідей

1

2

0

Запитання 2

Пряма належить одній з двох паралельних площин. Яке її розташування по відношенню до другої площини?

варіанти відповідей

паралельна

перетинається

належить

мимобіжна

Запитання 3

Відомо, що площина α паралельна площині γ, та площина β паралельна площині γ. Пряма a належить площині α, а пряма b належить площині β. Чи можуть перетинатися прямі a та b?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

При паралельному проектування прямокутника не можна отримати…

варіанти відповідей

прямокутник

трапецію

квадрат

паралелограм

ромб

відрізок

Запитання 5

Укажіть закінчення речення, щоб вийшло правильне твердження: "унаслідок проектування фігур на площину зберігається ..."


варіанти відповідей

довжина відрізка

міра кута

площа фігури

відношення довжин відрізків, що лежать на одній прямій

Запитання 6

Дано зображення піраміди SABC . Яке взаємне розміщення прямих АB і SВ?

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

визначити неможливо

Запитання 7

Чи може паралельною проекцією паралелограма бути чотирикутник з кутами відповідно 300, 700, 1500,1100?

варіанти відповідей

так

ні

завжди

не можна встановити

Запитання 8

Дві паралельні площини α і β перетинають сторону ВА кута ∠АВС в точках D і D1, а сторону ВС – відповідно в точках Е і Е1. Знайдіть довжину відрізка DE, якщо BD=12 см,   BD1=18 смD1Е1=54 см.

варіанти відповідей

24см

36см

48см

16см

Запитання 9

Проекцією правильного трикутника, буде

варіанти відповідей

правильний трикутник

трапеція

довільний трикутник

паралелограм

Запитання 10

Які геометричні фігури можуть бути паралельною проекцією площини? ( дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

точка

пряма

відрізок

площина

Запитання 11

Які геометричні фігури можуть бути паралельною проекцією відрізка? ( дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

точка

пряма

відрізок

площина

Запитання 12

Площини α і β паралельні. У площині α вибрано точки С і D, а в площині β - точки С1 і D1 такі, що прямі СС1 і DD1 паралельні. Знайдіть відрізки DD1 і С1D1, якщо CD=12 см, СС1=4 см.

варіанти відповідей

C1D1=4 см, DD1=12 cм.

C1D1=12 см, DD1=12 cм.

C1D1=4 см, DD1=4 cм.

C1D1=12 см, DD1= 4cм.

Запитання 13

Паралельні площини α і β перетинають сторону ВА кута АВС у точках А1 і А2 відповідно, а сторону ВС - у точках С1 і С2 відповідно. Знайдіть відрізок А1С1, якщо А2С2=36 см, ВА1:ВА2=5:9

варіанти відповідей

20 см

324/5

32

45

Запитання 14

Чи можуть нерівні відрізки бути паралельними проекціями рівних відрізків?

варіанти відповідей

так

ні

не можна встановити

ніколи

Запитання 15

Чи може паралельною проекцією паралелограма бути чотирикутник зі сторонами 6 см, 8 см, 8 см, 6 см?

варіанти відповідей

так

ні

недостатньо вхідних даних

ніколи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест