Самостійна робота "Відстані у прсторі"

Додано: 23 лютого 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 415 разів
12 запитань
Запитання 1

Відстань від точки до площини це

варіанти відповідей

Довжина похилої, проведеної з точки до площини.

Будь- який відрізок, який сполучає точку і площину.

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до площини.

Визначити неможливо.

Запитання 2

Відстань між прямою і паралельною їй площиною дорівнює

варіанти відповідей

довжині відрізка, проведеного з довільної точки прямої до даної площини.

довжині даної прямої

довжині похилої, проведеної з довільної точки прямої до даної площини.

довжині перпендикуляра, проведеного з довільної точки прямої до даної площини.

Запитання 3

Якщо всі точки прямої лежать на однаковій, відмінній від нуля, відстані від площини, то пряма і площина -

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні


мимобіжні

перетинаються

Запитання 4

Двогранний кут дорівнює 30⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 16 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей


12


8


9


10

Запитання 5

Кінці відрізка , який не перетинає площину, віддалені від неї на 8 см і 14 см .Як віддалена від площини середина відрізка ?

варіанти відповідей

8 см

10 см

11 см

12 см

Запитання 6

Відрізок СD не перетинає площину β, М - його середина. Точка С знаходиться на відстані 10 см від площини β, а точка М - на відстані 12 см від площини β. На якій відстані від площини β знаходиться точка D?

варіанти відповідей

14 см

11 см

15 см

8 см

Запитання 7

Один з кінців даного відрізка лежить у площині α, а інший знаходиться від площини α на відстані 3 см. На якій відстані від площини α знаходиться середина даного відрізка?

варіанти відповідей

1 см

2 см

1,5 см

2,5 см

Запитання 8

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 3 см, AD = 5 см, АА1 = 4 см. Чому дорівнює відстань від точки А1 до прямої В1С1?

варіанти відповідей

3 см

2 см

4 см

5 см

Запитання 9

Відрізок АВ завдовжки 17см не має спільних точок із площиною γ. Прямі АС і ВD перпендикулярні до площини γ і перетинають ії у точках С і D.Знайдіть СD, якщо АС=10см, ВD=2см

варіанти відповідей

12

13

14

15

Запитання 10

Точка К віддалена від площини трикутника зі сторонами 13см, 14см, 15см на відстані 3см і рівновіддалена від усіх його сторін. знайдіть відстань від точки К до сторін трикутника.

варіанти відповідей

3

4

5

2

Запитання 11

 Використовуючи малюнок, вкажіть відстань від точки А до прямої СС1 .

варіанти відповідей

 СВ

АС

А1С1

 CD

Запитання 12

Двогранний кут дорівнює 60⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 8√3 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

24 см

12 см

16√3

80√3 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест