Селянська реформа в Наддніпрянській Україні та реформи 60-70 років ХІХ ст. в Російській імперіїв

Тест виконано: 404 рази
14 запитань
Запитання 1

 Коли підписано документ про ліквідацію кріпосного права в Російській імперії?

варіанти відповідей

19 лютого 1861 р.;

19 лютого 1860 р.;


19 лютого 1867 р.;

19 лютого 1863 р.;.

Запитання 2

 

Коли відбулася Кримська війна?

варіанти відповідей

1853 - 1856 рр.;

1850 - 1856 рр.;

1850 - 1855 рр.;

1853 - 1858 рр.

Запитання 3

 На яких умовах селяни, звільнені з кріпацтва, отримували землю після здійснення аграрної реформи?

варіанти відповідей

виплачували викупні платежі

отримували у довгострокову оренду

ставали державною власністю

відробляли розмір викупного платежу

Запитання 4

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії?

варіанти відповідей

„Маніфест...” російського царя

Революційні події в Австрійській імперії

Поразка Росії у Кримській війні

Перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорщину

Запитання 5

 Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.? (3 правильні відпові)

варіанти відповідей

Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

Викуп селянами польових наділів.

Скасування селянської земельної общини.

Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.

Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.

Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.

Запитання 6

 Позначте ім’я російського монарха, за часів правління якого було скасовано кріпосне право:

варіанти відповідей

Петро I;

Олександр II;


Микола I;

Олександр I.

Запитання 7

 

Позначте судження, яке відображає результат скасування кріпацтва в Україні:

варіанти відповідей

селян було зрівняно у правах із поміщиками;

ліквідація селянської общини;


перехід землі у приватну власність селян без викупу;


селяни отримали юридичні права.

Запитання 8

Вкажіть, які були умови звільнення селян в 1861 році:

варіанти відповідей

селяни повністю виплачують викуп поміщикам за рахунок своїх заощаджень

викупні платежі вносить держава

20% суми селяни сплачують із своїх заощаджень, а 80% сум викупу селяни виплатять, отримавши від держави позику під 6% річних на 49 років


селян відпустять на волю без усяких виплат і відробітків

Запитання 9

 

Позначте, скільки років після скасування кріпацтва селяни були зобов'язані сплачувати викупні платежі.

варіанти відповідей

10 років

25 років

37 років

49 років

Запитання 10

Вкажіть, що було властиве сільському господарству України після відміни кріпосного права:

варіанти відповідей

переважали великі фермерські господарства з використанням найманої праці

селяни були особисто вільними і виплачували тільки податки на користь держави

зберігалися численні феодальні пережитки

всі поміщики перебудовували господарство на ринковий лад

Запитання 11

 

У якому році на українських землях у межах Російської імперії було скасовано кріпацтво?

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1864 р.

1865 р.

Запитання 12

 

Яка з реформ 60-70-х рр. була найбільш демократичною?

варіанти відповідей

Судова

Воєнна

Аграрна


Земська

Запитання 13

 Земська реформа 1864 р. передбачала:

варіанти відповідей

утворення судів;


введення місцевого самоврядування;

скасування податків;

безкоштовну роздачу земель селянам.

Запитання 14

За судовою реформою, проведеною в Російській імперії за часів Олександра II…

варіанти відповідей

суд став безстановим, відкритим, гласним

роботою суду керував мировий суддя, обраний на три роки

відмінялось покарання селян різками за рішенням волосного суду

рішення створених в Україні трьох окружних судів, об’єднаних в судові палати міг переглядати лише синод

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест