29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Семестрова контрольна робота (ІІ) 9кл.

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2nO

CnH2nO2

Запитання 2

Вкажіть суфікс за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

-ол-

-ен-

-он-

-аль-

Запитання 3

Вкажіть формулу етилового спирту:

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С2Н5СООН

С3Н7ОН

Запитання 4

Вкажіть речовину за допомогою якої можна розпізнати гліцерин(гліцерол):

варіанти відповідей

свіжоприготовлений купрум(ІІ)гідроксид

амоніаковий розчин Ag2O

натрій гідроксид

ферум(ІІІ)хлорид

Запитання 5

Вкажіть правильне твердження: "Жири - це естери..."

варіанти відповідей

етанолу й вищих кабонових кислот

гліцеролу й оцтової кислоти

гліцеролу й вищих карбонових кислот

етанолу й оцтової кислоти

Запитання 6

Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити оцтову кислоту:

варіанти відповідей

калій гідроксид

аргентум(І)оксид

лакмус

фенолфталеїн

Запитання 7

Вкажіть формулу глюкози:

варіанти відповідей

С6Н12О6

С12Н22О11

6Н10О5)n

С2Н5ОН

Запитання 8

Вкажіть первинну структуру білку:

варіанти відповідей

спіраль

глобула

ланцюг з амінокислот

розміщення у просторі декількох глобул

Запитання 9

Вкажіть фізичні властивості метанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

tкип = 100°С

Запитання 10

Вкажіть формули гомологів етанолу:

варіанти відповідей

СН3-ОН

СН3-О-СН3

С3Н7-ОН

С3Н7-СООН

Запитання 11

Вкажіть сполуки, за допомогою яких можна розпізнати багатоатомні спирти:

варіанти відповідей

купрум(ІІ)оксид

купрум(ІІ)сульфат

натрій

натрій гідроксид

Запитання 12

Вкажіть формули вищих насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

С17Н35СООН

СН3СООН

С17Н33СООН

С15Н31СООН

Запитання 13

Вкажіть функціональні групи амінокислот:

варіанти відповідей

карбоксильна

гідроксогрупа

аміногрупа

нітрогрупа

Запитання 14

Вкажіть сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти та натрій гідроксиду:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

натрій ацетат

водень

вода

Запитання 15

Продуктами рівняння реакції СН3СООН + Са→.... є:

варіанти відповідей

СО2, Н2О; Са(ОН)2

(СН3СОО)2Са; Н2О

(СН3СОО)2Са; СО2; Н2О

(СН3СОО)2Са; Н2

Запитання 16

Продуктами рівняння реакції СН3ОН + О2 ... є:

варіанти відповідей

СО2 і Н2О

СН2О і Н2

С , Н2 і О2

СО, Н2О

Запитання 17

Які речовини вступили в реакцію, якщо продуктами є

.....→ (СН3СОО)2Са + СО22О

варіанти відповідей

СН3СООН + СаО

СН3СООН + Са

СН3СООН + Са(ОН)2

СН3СООН + СаСО3

Запитання 18

Установіть послідовність сполук у напрямку ускладнення їхньої будови (генетичний зв'язок):

а) С2Н5ОН; б) С2Н4; в)СН2(NН2)-СООН; г) СН3-СООН.

варіанти відповідей

в,г,а,б

б,а,г,в

а,б,в,г

г,б,в,а

Запитання 19

Установіть послідовність ускладнення структури білку:

а) розташування упросторі декількох глобул;

б) глобула;

в) спіраль;

г) ланцюг.

варіанти відповідей

в,а,б,а

а,б,в,г

г,в,б,а

г,б,в,а

Запитання 20

Продукти згоряння метанолу:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

чадний газ

водень

вода

сажа

Запитання 21

Оберіть життєво необхідні продукти для організму людини:

варіанти відповідей

Спирти

Білки

Жири

Харчові добавки

Вуглеводи

Вітаміни

Антибіотики

Пестициди

Запитання 22

Сума коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції горіння пропану дорівнює:

варіанти відповідей

26

12

13

15

Запитання 23

Який об'єм водню (н.у.) утвориться під час взаємодїї 30 г оцтової кислоти з натрієм?

варіанти відповідей

22,4 л

11,2 л

33,6 л

76,2 л

Запитання 24

Яка маса оцтової кислоти прореагує з 50 г кальцій карбонату?

варіанти відповідей

60 г

30 г

120 г

90 г

Запитання 25

Яким чином ти виконував завдання тесту ?

варіанти відповідей

Самостійно

За допомогою батьків

За допомогою друзів

Використовував допоміжні ресурси

Інтуітивно

Інше

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест