Тест. Електричний струм . Електричний струм в різних середовищах.

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
4 запитання
Запитання 1

Установити відповідність між середовищем та характером провідності.

 

1. Газ

2. Вакуум

3. Електроліти

4. Напівпровідники


А. Електронно-діркова

Б. Іонна

В. Електронно-іонна

Г. Електронна

Д. Дірково-іонна

варіанти відповідей

1 Б 2 Г 3 В 4 А

1 В 2 Г 3 А 4 Б

1 В 2 Г 3 Б 4 А

1 А 2 Г 3 В 4 Б

Запитання 2

Установіть відповідність між формулою та визначенням:

 1. Потужність

2. Закон Джоуля-Ленца

3. Електрохімічний еквівалент

4. Закон електролізу

 

А. Q = I2⋅ R⋅ t

Б. U=I⋅R

В. m=k⋅I⋅t

Г.  P = I⋅ U

Д. k= (1/F) ⋅ (M/n)

варіанти відповідей

1 Б 2 А 3 Д 4 В

1 Г 2 А 3 Д 4 В

1 Б 2 А 3 Д 4 Г

1 Б 2 Г 3 В 4 Д

Запитання 3

Резистори опорами 40 Ом і 10 Ом з'єднані паралельно і перебувають під напругою 12 В. Визначте силу струму в нерозгалуженій частині кола:

 а)15 А;           б)1,5 А                    в) 0,15 А;            г) 0,015 А.

варіанти відповідей

 а)15 А           

 б)1,5 А                    

 в) 0,15 А;           

 г) 0,015 А.

Запитання 4

Визначте час, який потрібен для покриття сталевої деталі площею поверхні 400см2 шаром хрому завтовшки 26 мкм. Електроліз проходить за сили струму 16 А. Густина хрому дорівнює 7,2 ⋅ 103 кг/м3 , електрохімічний еквівалент хрому дорівнює 0,18 мг/ Кл.

варіанти відповідей

2,6⋅102 с

2,6⋅103 с

2,6⋅104 с

2,6 ⋅105 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест