Симетрія в просторі, дії з векторами (+;-;*на число, колінеарність)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Точки А(-2;4;-6) і В(2;-10;10)симетричні відносно точки С.

Знайдіть координати точки.

варіанти відповідей

(-2;-7;8)

(0;-3;2)

(0;3;-2)

(2;7;-8)

Запитання 2

Дано куб, ребро якого рівне 2. Знайдіть координати точки, симетричну точці D відносно Oz.

варіанти відповідей

(2;2;2)

(-2;-2;-2)

(-2;2;2)

(-2;-2;2)

Запитання 3

Дано куб, ребро якого рівне 2. Знайдіть координати точки, симетричну точці С відносно Oху.

варіанти відповідей

(0;2;-2)

(2;0;-2)

(0;-2;-2)

(0;2;2)

Запитання 4

Паралельне перенесення задано формулою

x1=x-2 y1=y+5 z1=z-9. В яку точку перейде точка С(-2;4;0) при даному паралельному перенесенні.

варіанти відповідей

(-4;9;9)

(-4;9;-9)

(0;-1;9)

(0;1;-9)

Запитання 5

На осі абсцис знайдіть точку М, відстань від якої до т А (3;-3;0) рівна 5.

варіанти відповідей

(1;7;0)

(-1;7;0)

(7;0;0)

(-1;0;0)

Запитання 6

Знайдіть довжину вектора АВ, якщо А(-1;1;-1), В(-1;1;1)

варіанти відповідей

√2

2

2√2

0

Запитання 7

Від точки А відкладено вектор ̅a=̅АВ, Знайдіть координати точки В, якщо А(-1;5;0) і ̅а(1;-3;0).

варіанти відповідей

(2;2;0)

(0;8;0)

(0;2;0)

Запитання 8

Знайдіть координати вектора̅ a=̅m-4̅n, якщо ̅m(6;-5;3), ̅n(2;-1;1).

варіанти відповідей

 (-2;-1;-1)

 (-2;-1;1)

(4;-4;2)

(-4;-3;-2)

Запитання 9

При якому значенні n, вектори̅ а(3;1;5) і ̅b(-6;-2;n) колінеарні?

варіанти відповідей

-5

5

10

-10

Запитання 10

Дани точки А(1; 0; 1), В(-1; 1; 3) і С(0; 2; -2). Знайдіть координати точки D(х; у; z), якщо вектори ̅АВ=̅СD

варіанти відповідей

D (2; 3; 0)

D (- 2; 3; 0)

D (- 2; 0; 3)

D (2; – 3; 0)

Запитання 11

Знайдіть периметр трикутника ABC заданого координатами його вершин A(-2;-1;3) ,B(0;1;3), С(0;-3;3).


варіанти відповідей

2√2+4

8

4√2+4

8+√2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест