Підсумкова контрольна робота

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати середини відрізка AB, якщо A( -7; 12) , B(-3;-6).

варіанти відповідей

(-5;3)

(5;-3)

(-10;6)

(10;-3)

Запитання 2

Яка точка симетрична точці K(-9;17) відносно початку координат ?

варіанти відповідей

K′(17; -9)

K′(9; -17)

K′(-17; -9)

K′(-9; -17)

Запитання 3

Внутрішній кут правильного многокутника дорівнює 160°. Знайдіть:

1) кількість вершин многокутрика ;

2) периметр многокутника , якщо його сторона дорівнює 6см

варіанти відповідей

16 ; 96см

18 ; 108см

12 ; 72см

6 ; 36см

Запитання 4

Знайдіть довжину кола вписаного в трикутник зі сторонами 8 см 26 см і 30 см


варіанти відповідей

9πсм 

6πсм 

3πсм 

9см

Запитання 5

1.  Знайдіть модуль вектора x̄ (-12; 5).

варіанти відповідей

13

√34

17

14

Запитання 6

У трикутнику ABC знайдіть сторону AC, якщо ∠В=30°, ∠С=45°, сторона АВ дорівнює  5√2  см. 

варіанти відповідей

2,5 см 

7 см

3,5 см

5 см

Запитання 7

Дано вектор x̄ (-6;1) і x̄ 1 (5;-3). Знайдіть 2x̄ + 3x̄ 1 .                                        

варіанти відповідей

2 (-27; 11)

2(3;-7)

2 (-1; -3)

2 (-7; 3)

Запитання 8

Скласти рівняння прямої, що проходить через точку А(-3; 2) і утворює з додатнім напрямом осі абсцис кут 135°.

варіанти відповідей

у=2х-3

у=-х+4

у=-2х-1

у=х-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест