11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Симетрія відносно точки та прямої

Додано: 10 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 47 разів
31 запитання
Запитання 1

Знайти х і у, якщо А(6;у) та В(х;-3) симетричні відносно осі абсцис

варіанти відповідей

(-6;-3)

(6;-3)

(-6;3)

(6;3)

Запитання 2

Яка з наведених точок симетрична точці А(-7;-3) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(-7;3)

(-7;-3)

(-3;7 )

(7;3)

Запитання 3

Вершини трикутника АВС розміщені в точках А(2;5), В(6;1), С(2;1).Знайти координати точки В1,симетричної точці В відносно прямої АС.

варіанти відповідей

(-2;1)

(-6;1)

(2;-1)

(-1;2)

Запитання 4

Яка з наведених фігур не має осі симетрії ?

варіанти відповідей

квадрат

рівнобічна трапеція

трикутник

коло

Запитання 5

Яка з наведених точок симетрична точці А(-7;-3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(-7;3)

(7;3)

(-3;-7)

(7;-3)

Запитання 6

Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні точки А(-1;4) і В (-2;3)

варіанти відповідей

(-3;-2)

(-3;-1)

(3;1)

(-1,5; -2,5) 

Запитання 7

Які координати точки симетрії О відрізка АВ, якщо А (-4; 2) і В (-6; -6)?

варіанти відповідей

( – 5 ; – 2 )

( 0 ; 0 )

( 2 ; 4 )

( – 10; – 4 )

Запитання 8

На яких малюнках зображено симетрію відносно точки?

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть літери, що мають дві осі симетрії.

варіанти відповідей

А, В, С

К, N, Р

Н, О, Х

М, І, К

Запитання 10

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 11

Вкажіть фігуру, яка має центр симетрії.

варіанти відповідей

Трикутник

Трапеція

Коло

Паралелограм

Запитання 12

Знайдіть координати точки, симетричної точці А (-2; 4) відносно

осі абсцис. 

варіанти відповідей

(2; -4)

(-2;-4)

(-2; 4)

(2; 4)

Запитання 13

Яка точка симетрична точці А(-5;6) відносно початку координат?

варіанти відповідей

А(5;6)

B(-5;-6)

C(5;-6)

D(-6;5)

Запитання 14

Вкажіть неправильне твердження.

   

варіанти відповідей

 Віссю симетрії правильного трикутника є пряма, яка містить його бісектрису.

  Коло має безліч осей симетрії, які містять діаметр даного кола. 

  Кут має одну вісь симетрії, яка містить його бісектрису.

Віссю симетрії прямої є її серединний перпендикуляр.

Запитання 15

Серед точок А(–2; 5), В(–2; –5), С(2; 5), D(2; –5) укажіть пари точок, симетричних відносно осі ординат.

варіанти відповідей

А(–2; 5), В(–2; –5)

А(–2; 5), С(2; 5)

А(–2; 5), D(2; –5)

В(–2; –5), С(2; 5)

В(–2; –5), D(2; –5)

С(2; 5), D(2; –5)

Запитання 16

Точки А(х; –3) і А1(5; 5) симетричні відносно точки O(7; 1). Знайдіть x.

варіанти відповідей

0

8

-5

9

Запитання 17

Серед точок А(–2; 3), B(2; 3), С(–2; –3), D(2; –3) укажіть

пари точок, які симетричні відносно початку координат.

варіанти відповідей

А(–2; 3), B(2; 3)

А(–2; 3), С(–2; –3)

А(–2; 3), D(2; –3)

B(2; 3), С(–2; –3)

B(2; 3), D(2; –3)

С(–2; –3), D(2; –3)

Запитання 18

Назвати вид геометричного перетворення, яке переводить фігуру F у фігуру F1

варіанти відповідей

поворот на 900 за годинниковою стрілкою

симетрія відносно точки О

симетрія відносно прямої

поворот на 900 проти годинникової стрілкі

Запитання 19

Назвати вид геометричного перетворення, яке переводить фігуру F у фігуру F2

варіанти відповідей

поворот на 900

симетрія відносно прямої

симетрія відносно точки О

паралельне перенесення

Запитання 20

Які координати має точка симетрична точці Р(-6;4) відносно осі OУ?

варіанти відповідей

(6;4)

(6;-4)

(-6;-4)

(4;6)

Запитання 21

Знайдіть координати точки, симетричної точці N(-3; -1) відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

(3;1)

(3;-1)

(-1;-3)

(-3;1)

Запитання 22

На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 23

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2),К(-3;-2) оберіть дві, які симетричні відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

А і В

С і К

А і К

В і С

Запитання 24

Чи буде переміщенням перетворення трикутника АВС в трикутник EDF?

варіанти відповідей

ні

так

неможливо визначити

Запитання 25

Вісь симетрії трапеції збігається з віссю ординат. Дві вершини трапеції розміщені в точках А (-1;1) і В (-2;- 1) . Яка з наведених точок може бути однією з решти вершин трапеції?

варіанти відповідей

С(1;-2)

С(1;1)

С(-1;2)

С (-1;-1)

Запитання 26

Вісь симетрії трапеції збігається з віссю абсцис. Дві вершини трапеції розміщені в точках А (-1;1) і В (-2 ;3). Яка з наведених точок може бути однією з решти вершин трапеції?

варіанти відповідей

С(-2;-3)

С(-1;-2)

С(1;2)

С(2;-3)

Запитання 27

Яка з наведених фігур не має осі симетрії?

варіанти відповідей

Правильний трикутник

Прямокутник

Трапеція

Ромб

Запитання 28

Запишіть рівняння кола, симетричного колу (х-2)2+(у+3)2=16 відносно осі абсцис.

варіанти відповідей

(х+2)2+(у-3)2=16

(х-2)2+(у+3)2=-16

(х+2)2+(у+3)2=16

(х-2)2+(у-3)2=16

Запитання 29

Запишіть рівняння кола, яке симетричне колу (х+2)2 + у2 = 35, відносно точки з координатами (-6;8)

варіанти відповідей

(х+10)2+(у-16)2 = 35

(х-4)2+(у+8)2 = 35

(х-10)2+(у+16)2 = 35

(х+10)2+(у+16)2 = 35

Запитання 30

Знайдіть координати точки С , відносно якої симетричні точки А(-3;8) і В(-9;6)

варіанти відповідей

 (0:0)

(-6;7)

(6;-7)

(-6;-7)

Запитання 31

На яких малюнках зображено симетрію відносно прямої?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест