12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

Тест виконано: 365 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть градусну міру центрального кута правильного двадцятикутника.

варіанти відповідей

10°

18°

20°

36°

Запитання 2

  Довжина кола, радіус якого 6 см, дорівнює…

варіанти відповідей

12π см

6π см

24π см

14 см

Запитання 3

 Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 10 см.


варіанти відповідей

100π см2

25π см2

25 см2

10π см2

Запитання 4

Знайдіть градусну міру кута правильного десятикутника

варіанти відповідей

72°

144°

14°

36°

Запитання 5

Скільки вершин має правильний многокутник, у якого внутрішній кут дорівнює 140°.

варіанти відповідей

8

9

7

6

Запитання 6

Радіус кола, описаного навколо правильного 6-кутника, дорівнює 8 см. Чому дорівнює сторона цього 6-кутника?

варіанти відповідей

4√2

8√3

8

4

Запитання 7

Знайти радіус кола, вписаного в правильний чотирикутник, сторона якого 6 см.

варіанти відповідей

3 см

6 см

3√2

6√2

Запитання 8

Знайти довжину дуги кола, градусна міра якої 60°, якщо радіус кола 9 см.

варіанти відповідей

4π см

3π см

6π см

5π см

Запитання 9

Знайдіть площу сектора круга радіуса 4 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 36°.

варіанти відповідей

 8π/5

2π/5

8/5

5/8π

Запитання 10

Знайдіть довжину кола, вписаного в квадрат, площа якого дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

 10π см

20π см

 10√2π см

20√2π см

Запитання 11

Хорда, довжина якої 6√2 см, стягує дугу кола, градусна міра якої 90⁰. Знайдіть довжину кола

варіанти відповідей

18π см

18π√2 см

12π см

12π√2 см

Запитання 12

Знайти площу круга, вписаного в рівнобічну трапецію з основами 8 см і 20 см.


варіанти відповідей

40π см2

16π см2

6π см2

45π см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест