Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери.Реакція полімеризації та поліконденсації.

12 запитань
Запитання 1

Яку назву мають низькомолекулярні речовини, що використовують для синтезу полімеру ...

варіанти відповідей

ненасичені вуглеводні

мономери

ізомери

гомологи

Запитання 2

Яку назву мають молекули високомолекулярних сполук:

варіанти відповідей

полярні

полімерні

максимолекули

макромолекули

Запитання 3

Структурна (елементарна) ланка - це ...

варіанти відповідей

число атомів Карбону та Гідрогену в молекулі полімеру

число, яке показує, скільки молекул мономеру сполучається

група атомів,що повторюються в молекулі полімеру

вихідна низькомолекулярна речовина для синтезу полімеру

Запитання 4

Ступінь полімеризації - це...

варіанти відповідей

загальна кількість атомів у молекулі полімеру

кількість атомів Карбону в молекулі полімеру

кількість елементарних ланок у полімерному ланцюзі

кількість молекул мономеру,що вступають в реакцію полімеризації

Запитання 5

Полімеризація - це...

варіанти відповідей

процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярних речовин з утворенням високомолекулярних

процес приєднання молекул води до молекул низькомолекулярних речовин

процес послідовного почергового сполучення молекул насиченого та ненасиченого вуглеводнів

процес розриву кратних зв'язків у молекулах мономеру

Запитання 6

Які продукти утворюються в результаті реакції поліконденсації

варіанти відповідей

полімер

полімер і вода

полімер і мономер

полімер і аміак

Запитання 7

Які сполуки можуть вступати в реакцію полімеризації:

варіанти відповідей

тетрахлорметан

пропен

етен

бензен

Запитання 8

Полімер, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище...

варіанти відповідей

білок

поліетилен

хітин

крохмаль

Запитання 9

Що впливає на фізичні властивості полімерів?

варіанти відповідей

довжина макромолекули

наявність кратних зв'язків та функціональних груп

будова макромолекули

маса макромолекули

Запитання 10

За структурою макромолекули полімери поділяються на:

варіанти відповідей

лінійні

синтетичні

сітчасті

природні

кристалічні

розгалуджені

Запитання 11

Щоб визначити ступінь полімеризації полімеру потрібно...

варіанти відповідей

Від молекулярної маси полімеру відняти молекулярну масу мономеру

Молекулярну масу мономеру поділити на молекулярну масу полімеру

Середню молекулярну масу полімеру поділити на молекулярну масу мономеру

Молекулярну масу полімеру помножити на молекулярну масу мономеру

Запитання 12

Визначте середню молекулярну масу поліетилену, якщо його ступінь полімеризації дорівнює 5000.

варіанти відповідей

14 000

140 000

150 000

15 000

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест