Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура

15 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

СnH2n

CnH2n+1

CnH2n+2

CnH2n-2

Запитання 2

Укажіть тип хімічного зв''язку, що переважає в органічних сполуках:

варіанти відповідей

водневий

іонний

металічний

ковалентний

Запитання 3

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

− СН3

СН4

− СН2 

− СН2 − СН3

Запитання 4

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише формули алканів:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 5

Яка з речовин є ізомером гексану?

варіанти відповідей

пентан

2,3 - диметилбутан

3 - метилгексан

2 - метилпентан

Запитання 6

Укажіть характеристику, яка властива ізомерам

варіанти відповідей

подібні за хімічною будовою

склад молекул відрізняється на одну або кілька груп атомів СН2

однаковий якісний та кількісний склад

різна відносна молекулярна маса

Запитання 7

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

декан

бутан

октан

Запитання 8

Дайте назву речовині за її структурною формулою:

                             

варіанти відповідей

1, 2-диметилбутан

2- метилгептан

3-метилгексан

2-етилпентан

Запитання 9

Cтруктурна формула вказує на:

варіанти відповідей

порядок сполучення атомів у молекулі

якісний та кількісний склад речовин

порядок сполучення атомів у молекулі за допомогою спільних електронних пар

співвідношення атомів у молекулі

Запитання 10

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 14 атомів Карбону:

варіанти відповідей

30

32

24

22

Запитання 11

Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

1.    СН→                                     A) C2H2Cl2

2.    С2H6+Cl2 →                            Б) C2H2 +H2

3.    CH3Cl+Cl2→                           В) CO2+H2O

4.    C3H8 +O2→                             Г) CH2Cl2+HCl

                                                         Д) C2H5Cl+HCl

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3Г, 4В

1Б, 2Г, 3Д, 4Б

1Б, 2Д, 3Г, 4В

1А, 2В, 3Г, 4Б

Запитання 12

У рівнянні реакції горіння пентану коефіцієнт перед формулою кисню дорівнює:

варіанти відповідей

2

4

6

8

Запитання 13

Оцініть правильність таких тверджень про фізичні властивості алканів.

А. Усі алкани - газоподібні або рідкі речовини.

Б. Алкани добре розчиняються у воді.

варіанти відповідей

правильне тільки А

правильне тільки Б

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 14

Укажіть кількість атомів Карбону в речовині 2,3,3-триметилпентан

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 15

Укажіть, які зв’язки встановлює теорія хімічної будови:

варіанти відповідей

між добуванням і застосуванням органічних речовин

між складом, будовою та властивостями органічних речовин

між складом і будовою речовин

між органічними та неорганічними речовинами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест