Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Лінійні рівняння з двома змінними та системи лінійних рівнянь з двома змінними. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 648 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке з наведених рівнянь рівносильне рівнянню 2х + у + 4 = 0?

варіанти відповідей

2х + 2у + 8 = 0

6х + 3у + 12 = 0

2х + у + 9 = 0

х + у + 2 = 0

Запитання 2

Графік рівняння 2х - у = с проходить через точку (-1; -3). Чому дорівнює с?

варіанти відповідей

1

-1

-5

5

Запитання 3

В якій точці перетинаються графіки рівнянь 2х + у + 1 = 0; у + 1 = 0.

варіанти відповідей

(-1; 0)

(2; 0)

(0; -1)

(2; -1)

Запитання 4

Яким є рівняння горизонтальної прямої, що проходить через точку D(1; -3)?

варіанти відповідей

у = 1

у = -3

х - 3у = 0

х + 0⋅у = 1

Запитання 5

Який вигляд має графік рівняння 5х + у + 5 = 0?

варіанти відповідей
Запитання 6

Стандартний вигляд рівняння з двома змінними ах + by = с. Як розміщений на координатній площині графік цього рівняння, якщо а = 0, b ≠ 0, с ≠ 0?

варіанти відповідей

Паралельно осі у

Паралельно осі х

Проходить через початок системи координат

Перетинає осі координат у точках, відмінних від точок (0; 0)

Запитання 7

Напишіть лінійне рівняння з двома змінними, графік якого проходить через точки (4; -5) та (-2; 3). Графік якого з наведених рівнянь паралельний до графіка написаного вами рівняння?

варіанти відповідей

8х + 6у = -1

12х + 9у = 3

4х - 3у = 1

4х + 3у = 3

Запитання 8

При яких значеннях змінної х графік рівняння 2х - 5у = 10 знаходиться над віссю х?

варіанти відповідей

х > 5

х < 5

х > -2

х < -2

Запитання 9

Катер за 2 години руху за течією і 3 години руху проти течії пройшов 150 км. За 4 години руху за течією він пройшов на 12 км менше, ніж за 6 годин проти течії. Знайдіть власну швидкість катера.

варіанти відповідей

5 км/год

26 км/год

31 км/год

36 км/год

Запитання 10

Чому дорівнюють координати точки перетину графіків рівнянь 3х + 2у = 7 і х - 2у = -3?

варіанти відповідей

(2; 1)

(1; 2)

(0,5; 1,25)

(5; -4)

Запитання 11

Розвяжіть систему рівнянь:

2х + 3у - z = 6,

3x - y + 2z = 5,

4x + 2y - 5z = 9.

Чому дорівнює сума х + у + z?

варіанти відповідей

5

6

7

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест