Системи лінійних рівнянь з двома змінними

Додано: 12 квітня 2019
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 539 разів
10 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення: «Розв’язком системи рівнянь із двома змінними є...»

варіанти відповідей

число x

пара чисел, які задовольняють кожне рівняння системи

пара чисел (x;y)

число y

Запитання 2

Закінчіть речення: «Розв’язати систему рівнянь із двома змінними означає...»

варіанти відповідей

знайти її розв’язки або довести, що їх немає

знайти x

знайти y

довести, що роз'язків немає

Запитання 3

Якщо дві прямі, які є графіками лінійних рівнянь з двома змінними, перетинаються в одній точці, то система має

варіанти відповідей

безліч розв'язків

один розв'язок

розв'язків немає

інша відповідь

Запитання 4

Якщо дві прямі, які є графіками лінійних рівнянь з двома змінними, не перетинаються, то система ...

варіанти відповідей

має один розв'язок

має безліч розв'язків

розв'язків немає

інша відповідь

Запитання 5

Якщо дві прямі, які є графіками лінійних рівнянь з двома змінними, збігаються, то система має...

варіанти відповідей

безліч розв'язків

розв'язків немає

один розв'язок

інша відповідь

Запитання 6

Є лише два способи розв'язування систем рівнянь: графічний та підстановки

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Якщо одне рівняння системи немає розв'язків, то і вся система розв'язків немає

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 8

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму):

1 - записати відповідь;

2 - виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через іншу;

3 - розв'язати рівняння з однією змінною;

4 - підставити у інше рівняння отриманий вираз замість іншої змінної;

5 - знайти значення другої змінної.

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5

2, 4, 3, 5, 1

2, 3, 4, 5, 1

інший варіант

Запитання 9

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом, що має один розв'язок, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму)

1 - визначити координати точки перетину графіків;

2 - побудувати графіки (дві прямі) в одній системі координат;

3 - записати відповідь

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 3, 1

3, 2, 1

інша відповідь

Запитання 10

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму):

1 - розв’язуємо одержане рівняння з однією змінною;

2 - утворюємо коефіцієнти - протилежні числа при одній зі змінних шляхом почленного множення рівняння (обох рівнянь) на множники, підібрані відповідним чином;

3 - додаємо почленно рівняння системи, виключаємо одну зі змінних;

4 - записуємо відповідь;

5 - значення другої змінної знаходимо підставивши знайдене значення змінної в будь-яке із заданих рівнянь системи.

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 1, 5, 4

2, 3, 5, 1, 4

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест