Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини на початку ХХ ст.

Додано: 11 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 219 разів
11 запитань
Запитання 1

Укажіть найбільш розвинуті галузі промисловості на українських землях в складі Російської імперії на початку XX ст. (ТРИ правильні відповіді):

варіанти відповідей

бавовняна

нафтовидобувна

вугільна

лісопереробна

цукрова

текстильна

металургійна

Запитання 2

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла

варіанти відповідей


створенню монополістичних об’єднань

завершенню промислового перевороту

формуванню ринку вільнонайманої праці

подоланню залежності від іноземного капіталу

Запитання 3

Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст

варіанти відповідей

трест

концерн

синдикат

картель

Запитання 4

Вкажіть роки економічної кризи в Російській імперії

варіанти відповідей

1899-1901

1900-1903

1905 -1907

1904- 1908

Запитання 5

Укажіть прізвища відомих українських меценатів (ТРИ правильні відповіді):

варіанти відповідей

 М. Міхновський

В. Симиренко

 Б. Ханенко

 Б. Грінченко

 С. Подолинський

М.Терещенко

Запитання 6

 Зростання кількості великих підприємств і зосередження на них значної частини засобів виробництва, робочої сили та продукціі це-

варіанти відповідей

монополія

синдикат

концентрація виробництва

криза

Запитання 7

Особливістю монополій на українських землях було те ,що їх контролював іноземний капітал.Яка країна не вкладала свої інвестиціі в Наддніпрянську Україну?

варіанти відповідей

Британія

Франція

Німеччина

Індія

Запитання 8

Поступово на українських землях склалася певна спеціалізація промислових районів.Знайдіть помилку.

варіанти відповідей

 Донбас - став центром вугільної промисловості


Кривий Ріг - залізорудної

 Нікопольський басейн - марганцевої

Правобережжя - деревообробної

Запитання 9

Оберіть основні риси економічного розвитку початку ХХ ст. , характерні для Наддніпрянщини. (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Мала частка іноземного капітау

Високий рівень концентрації виробництва

відсутність спеціалізації регіонів

вищі від загальноімперських темпи розвитку

переважний розвиток сировинних галузей

Рівномірний розвиток регіонів

Запитання 10

Процес створення великого машинного виробництва це -

варіанти відповідей

Монополізаці

Концентрація

Індустріалізація

Модернізація

Запитання 11

Наслідком економічної кризи початку ХХ ст. в Україні було:

варіанти відповідей

зменшення кількості монопольних підприємств

зростання рівня концентрації виробництва

зростання рівня соціального захисту робітників

зменшення частки іноземного капіталу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест