9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Силікати. Мінеральні добрива. Якісні реакції на деякі йони.

Додано: 9 червня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 42 рази
23 запитання
Запитання 1

  До силікатів належить

варіанти відповідей

Вапняк

Пірит

Азбест

Магнетит

Запитання 2

  Віконне скло виготовляють із

варіанти відповідей

Глини, піску і води

Соди, глини і піску

Вапняку, соди і води

Соди, вапняку і піску

Запитання 3

 До складу рідкого скла входить

варіанти відповідей

CaSiO3

FeSiO3

Na2SiO3

Ag2SiO3

Запитання 4

 Мінеральні добрива бувають:

варіанти відповідей

Калійні, комбіновані, змішані

Кислі, лужні, нейтральні

Кислі, змішані, комбіновані

Азотні, лужні, нейтральні

Запитання 5

  Амоній фосфат належить до добрив

варіанти відповідей

Складних

Простих

Комбінованих

Змішаних

Запитання 6

  Грунти бувають

варіанти відповідей

Калійні, комбіновані, змішані

Кислі, лужні, нейтральні

Кислі, змішані, комбіновані

Азотні, лужні, нейтральні

Запитання 7

 Карміново-червоний колір полум’я характерний для йонів

варіанти відповідей

Ba2+

Li+

Na+

K+

Запитання 8

  Скорочене йонне рівняння Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ відповідає взаємодії між:

варіанти відповідей

AgCl і H3PO4

AgNO3 і Na3PO4

AgCl і K3PO4

AgNO3 і Ca3(PO4)2

Запитання 9

 Жовта кров’яна сіль є якісним реактивом на йони

варіанти відповідей

Zn2+

Fe2+

PO43-

Fe3+

Запитання 10

Назвіть ряд елементів, що відносяться до макроелементів:

варіанти відповідей

С, О, Н, N, Р, К

Mg, B, Mn, Fe, Cu, Zn, Co

C, O, H, N, Cu, Co

Mg, B, Mn, N, P, K

Запитання 11

Назвіть ряд елементів, які відносяться до групи мікроелементів:

варіанти відповідей

Mg, B, Mn, Fe, Cu, Zn, Co

C, O, N, Ca, V, Mn

C, O, H, N, P, K

Mg, B, N, P, K

Запитання 12

Які неорганічні сполуки переважають в основі мінеральних добрив:

варіанти відповідей

основи

кислоти

оксиди

солі

Запитання 13

Наука, яка досліджує хімічні та біохімічні процеси у ґрунтах і рослинах називається:

варіанти відповідей

Агротехнологія

Агрохімія

Біохімія

Біотехнологія

Запитання 14

Вкажіть формулу аміачної селітри:

варіанти відповідей

NH4NO3

K2SO4

KNO3

NH4Cl

Запитання 15

Головний органічний компонент ґрунту:

варіанти відповідей

пісок

глина

гумус

вапняк

Запитання 16

Що потрібно вносити в грунт, щоб позбутися надлишкової кислотності ґрунтів:

варіанти відповідей

кислоти

вапняк або гашене вапно

органічні сполуки

силікати

Запитання 17

Кислий грунт має значення рН:

варіанти відповідей

5,4 - 5,7

5,8 - 6,2

6,3 - 7,3

7,3

Запитання 18

Виберіть катіон, за допомогою якого можна виявити сульфат-йони в розчині

варіанти відповідей

Ba2+

Ca2+

Cl-

Na+

Запитання 19

Позначте, який осад свідчить про наявність йонів PO43-

варіанти відповідей

жовтий

бурий

сіро-зелений

синій

Запитання 20

Позначте назви груп солей, що використовуються як мінеральні добрива

варіанти відповідей

силікати

нітрати

карбонати

ортофосфати

Запитання 21

Виберіть рядок, у якому відповідність між катіонами, аніонами та ознакою реакції правильна

варіанти відповідей

Fe3+,OH- ,бурий осад

Ba2+,SO42-,cиній осад

Сu2+,OH- ,сіро-зелений осад

Fe3+,OH- ,білий нерозчинний в лугах осад

Запитання 22

Якісні реакції - це...

варіанти відповідей

сукупність елементарних взаємодій, якими описується хімічна реакція

реакції за допомогою яких можна визначити наявність певних речовин, йонів, атомів, груп атомів

перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом


реакції сполучення

Запитання 23

Вибрати якісні реакції на силікат-йон SiО3-2-

варіанти відповідей

 2 HCl + К2SiО←→ H2SiО3↓ + 2 КCl


2 H+ + 2 Cl- + 2 K+  SiО32- ←→ H2SiО3↓ + 2 K+ 2 Cl-

2 Na+ + СО32- + 2 H+ + 2 Cl- ←→ 2 Na+ 2 Cl+ СО2↑ + H2O

Na2СО3 + 2 HCl ←→ 2 NaCl + Н2СО3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест