Спирти_10Е

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 75 разів
12 запитань
Запитання 1

За положенням гідроксильної групи спирти поділяються на :

варіанти відповідей

первинні, вторинні, третинні

одноатомні, багатоатомні

насичені, ненасичені, ароматичні

Запитання 2

Між окремими молекулами спиртів існує зв'язок, який впливає на агрегатний стан та фізичні властивості

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

водневий

металевий

Запитання 3

Представником насичених одноатамних спиртів є:

варіанти відповідей

C6H15OH

C6H13OH

C6H11OH

C6H9OH

Запитання 4

Классифікуй спирт: СН3 - СН2 - СН2-ОН


варіанти відповідей

 одноатомний, третичний спирт

 одноатомний, вторинний спирт

 трехатомний, первинний спирт

одноатомний, первинний спирт

Запитання 5

Етанол взаємодіє з:

варіанти відповідей

бромною водою;

бромоводнем;

калій гідроксидом;

натрій хлоридом;

Запитання 6

Вкажіть метал, який заміщує атом Гідрогену в гідроксильній групі етанолу:

варіанти відповідей

Ni;

Na;

N;

Ne;

Запитання 7

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СНО

-СООН

-NO2

Запитання 8

Вкажіть спирт, що має найнижчу молярну масу

варіанти відповідей

 бутанол

етанол

метанол

гексанол

Запитання 9

Які є спирти за кількістю гідроксильних груп:

варіанти відповідей

одно- і двохатомні

одно-, дво- і багатоатомні

двохатомні

одноатомні

Запитання 10

Оберіть методи отримання етанолу

варіанти відповідей

дегідратація етену

гідратація етену

бродіння глюкози

окиснення

Запитання 11

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

 CnH2nHO

  

CnH2n+2O

  

CnH2n+1OH

  

CnH2n+1COOH

 

 CnH2n(OH)2

 

 CnH2n-1OH

Запитання 12

Назви насичених одноатомних спиртів походять від назв відповідних алканів із додаванням суфікса

варіанти відповідей

-он

-аль

 -ин

-ол

-ан

-ен

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест