Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електролітична дисоціація (І варіант)

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 656 разів
16 запитань
Запитання 1

Виберіть ряд, в якому є лише формули електролітів

варіанти відповідей

HCl, NaOH, KNO3, CaCl2

NaOH, CaO, H2O, H3PO4

NaOH, H2SO4, O2, CO2

CO, HCl, KOH, Na2SO4

Запитання 2

Автор теорії електролітичної дисоціації

варіанти відповідей

Д.І. Менделєєв  

М.Фарадей

С.А.Арреніус   

Г.Деві

Запитання 3

Вибрати правильні твердження: 1) позитивно заряджені йони - катіони, 2) позитивно заряджені йони - аніони, 3) під дією електричного струму катіони рухаються до анода, 4) під дією електричного струму катіони рухаються до катода, 5) йони - позитивно заряджені частинки, 6) в електричному полі молекули і атоми не рухаються

варіанти відповідей

1, 4, 6    

2, 4, 5, 6

1, 4, 5, 6  

1, 4, 5

Запитання 4

Електролітична дисоціація:

варіанти відповідей

це процес розпаду електроліту на йони під дією електричного струму

це процес розпаду електроліту на йони під впливом полярних молекул води

це процес розпаду електроліту на йони у розчинах або розплавах

це процес розпаду молекул електролітів на йони у водних розчинах або розплавах 

Запитання 5

Кислоти з електролітичної точки зору:

варіанти відповідей

це електроліти, які здатні утворювати катіони Гідрогену

це речовини, до складу яких входять атоми Гідрогену і кислотний залишок

це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони одного виду - Н+

це речовини, що містять атоми Гідрогену, здатні заміщуватися на метал

Запитання 6

Універсальний індикатор в кислому середовищі:

варіанти відповідей

жовтий      

синій

червоний 

фіолетовий

Запитання 7

Виберіть пару речовин, за допомогою яких можна визначити якісний склад сполуки CuCl2

варіанти відповідей

NaOH і AgNO3  

NaOH і Na2SO4  

Cu(OH)2 і AgNO3

KCl  і KOH

Запитання 8

Пари речовин, які будуть взаємодіяти між собою:

1) Ca(OH)2 і CuSO4 ; 2) NaOH і NH4NO3;   3) Na2CO3 і HCl;

4) NaCl і K2CO3 ; 5) H2SO4 і H2O;  6) CuCl2 і Na2S

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 6   

1, 3, 6

1, 6

Запитання 9

Сума коефіцієнтів у правій частині рівняння електролітичної дисоціації ферум (ІІІ) сульфату:

варіанти відповідей

2

3

5

6

Запитання 10

Кількість катіонів у рівнянні електролітичної дисоціації натрій сульфату:

варіанти відповідей

4

3

2

1

Запитання 11

Формули сильних кислот:

варіанти відповідей

HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, HF

HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4

HCl, HBr, HF, HI, H2S

H2S, H2CO3, H2SiO3, H3PO4, H2SO4

Запитання 12

Ступінь електролітичної дисоціації:

варіанти відповідей

це відношення кількості продисоційованих молекул до кількості недисоційованих;

це відношення числа молекул, що продисоціювали, до загального числа молекул;

це відношення недисоційованих молекул до тих, що продисоціювали;

це відношення недисоційованих молекул до загальної кількості молекул в розчині.

Запитання 13

Скільки молекул речовини продисоціювало, якщо у воду помістили 2 моль речовини зі ступенем дисоціації 0,6:

варіанти відповідей

4,8 * 1023    

1,2    

7,2 * 1023 

3,6 * 1023

Запитання 14

Пари йонів, які не можуть одночасно перебувати в розчині:

1) Ba2+ і SO42- ; 2)Na+ і NO3- ; 3) Fe3+ і OH- ; 4) Cu2+ і SO42- ;5) H+ і CO32-

варіанти відповідей

1, 3   

1, 3, 5  

2, 4

2, 4, 5

Запитання 15

Яким індикатором неможливо виявити кисле середовище розчину:

варіанти відповідей

метилоранж    

фенолфталеїн

лакмус   

універсальний індикатор

Запитання 16

Фенолфталеїн у лужному середовищі:

варіанти відповідей

жовтий  

синій

малиновий 

фіолетовий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест