Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Розчини

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1481 раз
21 запитання
Запитання 1

Позначте йони, що знаходяться у розчині натрій ортофосфату:

варіанти відповідей

Na+ та PO42-

Na+ та PO32-

Na+ та PO43-

Na3+ та PO43-

Запитання 2

Які речовини називаються нерозчинними:

варіанти відповідей

які зовсім не розчиняються

розчинність яких не перевищує 0,01г у 100г води

 які не змішуються водою

розчинність яких не перевищує 1г у 100г води

Запитання 3

В яких масових співвідношеннях необхідно змішати натрій хлорид та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 10%:

варіанти відповідей

1:100 

1:10 

1:9  

10:100

Запитання 4

Рівняння Ag1+ + NO31- + K1+ + Cl1- → AgCl↓ + NO31- + К1+ є:

варіанти відповідей

термохімічним

молекулярним

скороченим йонним рівнянням

повним  йонним рівнянням

Запитання 5

Виберіть твердження, які характеризують грубодисперсні системи:

варіанти відповідей

однорідні суміші змінного складу, у яких частинки розчиненої речовини можна  побачити в промені світла

розчини, в яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла

розчини, у яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла

суміш двох рідин, що не змішуються між собою

Запитання 6

 Яким символом позначається масова частка розчиненої речовини:

варіанти відповідей

w    

m  

Ar 

Mr

Запитання 7

Виберіть твердження, які характеризують колоїдні розчини:

варіанти відповідей

однорідні суміші змінного складу, у яких частинки розчиненої речовини можна побачити в промені світла

 розчини, в яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла

розчини, у яких частинки розчиненої речовини не можна побачити у промені світла

 суміш двох рідин, що не змішуються між собою

Запитання 8

 Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

варіанти відповідей

катіон Гідрогену

гідроксид-аніон

 катіон металу

катіон алюмінію

Запитання 9

З підвищенням тиску розчинність газів

варіанти відповідей

 зростає

 зменшується

 спочатку збільшується, а потім зменшується

не змінюється

Запитання 10

Я яка з речовин є електролітом:

 

варіанти відповідей

 NO2

S

NaOH

Cпирт

Запитання 11

Речовини, що є кристалогідратами:

варіанти відповідей

вапняк

мідний купорос

 гіпс

кристалічна сода

Запитання 12

Який заряд мають аніони : 

варіанти відповідей

позитивний

негативний

нейтральний

магнітний

Запитання 13

З якими із перелічених речовин реагуватиме гідроксид натрію:

варіанти відповідей

оксид магнію

 оксид сульфуру (ІV)

гідроксид алюмінію

фосфатна кислота

Запитання 14

Позначте речовину, що не розчинна у воді:

варіанти відповідей

 калій бромід

 арґентум нітрат

кальцій фосфат

натрій сульфат

Запитання 15

 Речовини-електроліти розпадаються на йони:

варіанти відповідей

на світлі

при нагріванні

при  охолодженні

при розчиненні у воді

Запитання 16

Яка маса води та солі, необхідні для приготування 300 г 3% розчину:

варіанти відповідей

30 г солі та 270 г води

90 г солі та 210 г води

9 г солі та 291 г води

3 г солі та 297 г води

Запитання 17

З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти карбон (ІV) оксид:

варіанти відповідей

 хлоридною кислотою

 натрій оксидом

натрій гідроксидом

 водою

калій сульфатом

Запитання 18

 Розчин, в якому дана речовина при даній температурі більше не розчиняється називається:

варіанти відповідей

концентрований 

насичений

ненасичений  

розбавлений

Запитання 19

Щоб зробити насичений розчин ненасиченим, треба:

варіанти відповідей

додати розчинену речовину 

випарити частину розчинника

додати розчинник  

охолодити розчин

Запитання 20

Виберіть усі правильні твердження:

1) молекула води полярна; 2) молекула води неполярна; 3) молекула води - диполь;

4) диполь - система з двох зарядів, протилежних за знаком і однакових за величиною;

5) зв'язки між атомами в молекулі води ковалентні полярні; 6) зв'язки між атомами в молекулі води ковалентні неполярні

варіанти відповідей

1, 3, 4, 5 

2, 3, 4, 6

2, 6 

1, 3, 4, 6

Запитання 21

Які з систем належать до колоїдних

варіанти відповідей

суспензії і емульсії   

піни і гелі

емульсії і золі 

золі і гелі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест